Отварајућа конференцијa поводом промоције пројекта „Подршка спортским и физичким активностима девојчица –Active Girls“

  • 21.06.2018 - 11:00
  • 21.06.2018 - 16:00

Отварајућа конференцијa поводом промоције пројекта „Подршка спортским и физичким активностима девојчица –Active Girls“, Скупштина АПВ, Нови Сад