Vesti iz opština

Vesti iz opštine Novi Sad

 Održan sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz evropskih fondova

DSCI0004-3000.jpg
U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine 19. oktobra 2017. godine održan je sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz EU fondova, u čijem su radu učestvovale i predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine Čarna Zeljković i Mina Radmilović Pjevac. S obzirom na različitost tema koje su bile na dnevnom redu, publiku su činili predstavnici javnog i civilnog sektora, a ukupan broj prisutnih bio je preko sedamdeset.
...
CEO TEKST

 Info dan Fondacije 2021

EPK-2-3000.jpg
Sektor za međunarodnu saradnju Fondacije „Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture“, 18. oktobra 2017. u Kulturnom centru Novog Sada, organizovao je info dan pod nazivom "Floating divan",  predstavivši tom prilikom međunarodne pozive za finansiranje projekata iz kulture, sa osvrtom na primere dobre prakse u Evropi i saradnju u Dunavskom regionu.
...
CEO TEKST

 Održana obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u Institutu za onkologiju Vojvodine

image1-3000.jpg

Na zahtev Instituta za onkologiju Vojvodine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Jovana Kontić, Čarna Sokanović i Jano Puškar, održali su trodnevnu obuku u periodu od 11- 13. oktobra 2017. godine, pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“. Cilj obuke je da se osposobljavanjem zaposlenih za samostalnu pripremu projektnih predloga po EU pravilima ojačaju kapaciteti i pruži podrška institucijama da unaprede svoje poslovanje, a uz pomoć što efikasnijeg korišćenja finansijske podrške EU fondova. 

...
CEO TEKST

 Naš zajednički projekat predstavljen na konferenciji „Dani regionalnog razvoja i EU fondova“ u Šibeniku

5-3000.jpg
U organizaciji Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske, kao upravljačkog tela za  INTEREG-IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, održana je u Šibeniku 6. i 7. oktobra konferencija pod nazivom „Dani regionalnog razvoja i EU fondova“. Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i partnerskih organizacija iz Republike Srbije i Republike Hrvatske (Univerzitet Novi Sad, Vinkovački vodovod i kanalizacija, Poljoprivredni institut Osijek) prisustvovali su ovom događaju. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim rezultatima, ali i novim mogućnostima korišćenja sredstava u okviru programa prekoranične saradnje, u cilju zajedničkog regionalnog napretka.
...
CEO TEKST

 Objavljen je Prvi poziv Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina

image.png
Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)
...
CEO TEKST

 Delegacija Lubuškog vojvodstva (Poljska) u radnoj poseti Fondu

Lubuski_regija3.JPG

U okviru svoje prve zvanične posete AP Vojvodini, delegacija Lubuškog vojvodstva iz Poljske, predvođena Tadeušom Jedžejčakom, članom Odbora Lubuškog vojvodstva, posetila je i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, gde ih je primila direktorica Vidosava Enderić sa saradnicima.

...
CEO TEKST

 U okviru EMBER projekta održana komandno-štabna vežba civilne zaštite

IMG_1934_1-3000.jpg
Zajednička vežba pod nazivom „Odbrana od poplava u prekograničnom pojasu 2017“ održana je 26. septembra 2017. godine uspostavljanjem internet veze između timova iz Novog Sada i Vukovara sa učešćem preko 50 predstavnika raspoređenih u više namenskih timova sa obe strane granice. Vežba je održana na temu odbrane od poplava, evuakuacije i zbrinjavanja stanovništva, materijalno-tehničkih sredstava i domaćih životinja.
...
CEO TEKST

 Održan treći zajednički sastanak članova radne grupe u okviru projekta EMBER

21952282_10213175201949909_392993886_o-3000.jpg
Treći zajednički sastanak u cilju izrade elaborata za komandno-štabnu vežbu civilne zaštite u okviru projekta „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti- EMBER“ održan je 18. septembra 2017. godine u Vukovaru.
...
CEO TEKST

 Pripreme za sprovođenje zajedničkih vežbi između operativnih snaga zaštite i spasavanja Srbije i Hrvatske u toku

image1-3000.jpg

Dana 23.8.2017. održan je drugi zajednički sastanak, od ukupno planirana tri, čiji je cilj izrada Elaborata za simulacionu vežbu za stolom i zajedničku pokaznu vežbu za predstavnike jedinica civilne zaštite iz Srbije i Hrvatske. Sprovođenje obe vežbe rezultat je projekta  „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“ koji se finansira sredstvima Evropske unije, a iz programa prekogranične saradnje koji se realizuje između Srbije i Hrvatske.

...
CEO TEKST

 Održan monitoring sastanak u okviru projekta EMBER

20170816_115220-3000.jpg

Projekat „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti – EMBER“ ukupne vrednosti 1.028.169 evra jedan je od uspešno ugovorenih projekata u IPA prekograničnom programu Hrvatska-Srbija, a usmeren je na povećanje nivoa regionalne saradnje kroz zajednički sistem i pristup odgovoru na plavljenje sliva reke Save u pograničnom regionu. Projekat EMBER je rezultat saradnje institucija iz AP Vojvodine i Vukovarsko-srijemske županije i predviđa nabavku opreme, zajedničke terenske vežbe jedinica civilne zaštite Srbije i Hrvatske, kao i pripremu planskih dokumenata reagovanja u vanrednim situacijama.

...
CEO TEKST