Arhiva vesti

Arhiva vesti - 6/2013

 Održana obuka o korišćenju EU fondova i pisanju projekata po EU pravilima

kep521.jpg
U saradnji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Službe za upravljanje ljudskim resursima AP Vojvodine održana je obuka pod nazivom „Fondovi Evropske unije od ideje do realizacije“ na Andrevlju, u C ...
CEO TEKST

 Predstavnici Opštine Ćićevac posetili Fond

kep522.jpg
U cilju jačanja regionalne saradnje, što efikasnijeg korišćenja sredstava koje su nam na raspolaganju iz EU fondova, Fond ''Evropski poslovi'' AP Vojvodine nastavio je sa jačanjem partnerstva širom z ...
CEO TEKST

 Završen seminar „Struktura razvojne pomoći Evropske unije i kako do nje stići“ koji je održan u Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu

kep523.jpg
Na poziv predstavnika Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održali su u prostorijama partnera petodnevno obuku iz dva modula. N ...
CEO TEKST

 Završena obuka za nastavnike hemijsko-medicinske škole iz Vršca

kep524.jpg
Uspešno je završena još jedna u nizu obuka pod nazivom “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova”, koju je organizovao Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine u saradnji sa zaposlenima h ...
CEO TEKST

Arhiva vesti