Arhiva vesti

Arhiva vesti - 3/2014

 Potpisan Protokol o saradnji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine

kep590-300x225.jpg
U okviru Međunarodnog sajma obrazovanja „Putokazi” danas je potpisan Protokol o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i Fonda "Evropski poslovi" AP V ...
CEO TEKST

 Jačanje saradnje sa nemačkim partnerima

kep592-225x300.jpg
Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine su učestvovali na Berlinskoj konferenciji „A Soul for Europe“ („Duša za Evropu“), u organizaciji Evropskog parlamenta, „A Soul for Europe“ Kulturne k ...
CEO TEKST

 Prisustvo AP Vojvodine na Samitu regiona i gradova Evropske unije

kep593-225x300.jpg
Šesti Samit regiona i gradova Evropske unije u organizaciji Komiteta regiona protekao je u diskusiji u kojoj je učestvovalo preko 800 učesnika, predstavnika gradova i regija, ne samo Evropske zajednic ...
CEO TEKST

 Održana obuka Zavodu za urbanizam grada Novog Sada za korišćenje EU fondova

kep596-300x198.jpg
U periodu od 05 do 07. marta 2014. godine predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine su održali trodnevnu obuku za predstavnike Zavoda za urbanizam grada Novog Sada u cilju njihove pripreme za ...
CEO TEKST

 Obilazak vodotoka Jegričke na kome su izvršeni radovi izmuljivanja

kep601-300x225.jpg
Članovi projektnog tima projekta eWAM iz JVP ’’Vode Vojvodine’’, Fonda ’’Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i ATI-VIZIG iz Mađarske, u okviru projekta ’’Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predeli ...
CEO TEKST

 Održana obuka u Građevinskoj direkciji Srbije za korišćenje EU fondova

kep597-300x225.jpg
Na osnovu poziva Građevniske direkcije Srbije i njihove zainteresovanosti za pripremu EU projekata, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnos ...
CEO TEKST

 „Informativni sat za kulturu’’

kep598-300x224.jpg
Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje je, u cilju što efikasnijeg korišćenja sredstava iz EU programa, održao prvi u nizu sastanak sa direkto ...
CEO TEKST

 U opštini Novi Kneževac održana obuka za pisanje projekata finansiranih iz budžeta EU

kep599-300x200.jpg
Na osnovu poziva predstavnika opštine Novi Kneževac i njihove zainteresovanosti za pripremu EU projekata, Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansi ...
CEO TEKST

 Okrugli sto u okviru projekta eWAM - Zaštita životne sredine

kep604-300x198.jpg
U okviru projekta ’’Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima’’ koji sufinansira Evropska unija u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, dana 27.03.2014. godine, održan je okru ...
CEO TEKST

 Jačanje kapaciteta srednjoškolskih ustanova u Sremu za pisanje projekata koje finansira EU

kep607-300x225.jpg
Srednja ekonomska škola „9. maj“ iz Sremske Mitrovice je prepoznala značaj fondova Evropske unije kao metod jačanja institucionalnih kapaciteta. Zaposleni u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine su u ...
CEO TEKST

Arhiva vesti