Arhiva vesti

Arhiva vesti - 4/2014

 Uredba (EU) 231/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. marta 2014. godine koja uspostavlja Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II)

euflaggrey.jpg
Podrška politici proširenja Evropske unije u narednom periodu biće obezbeđena kroz poseban instrument za finansiranje spoljnih akcija koji predstavlja nastavak prethodno korišćenog instrumenta, te su ...
CEO TEKST

 Finansiranje putem EU fondova u novom budžetskom periodu

kep609-300x199.jpg
Fond „Evropski Poslovi’’AP Vojvodine u saradnji sa Sremskom privrednom komorom održao je sastanak u cilju predstavljanja potencijala koje donosi novi budžetski period Evropske unije 2014-2020. Tokom s ...
CEO TEKST

 Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine u žiriju projekta „FIMEK – nagrađuje znanje”

kep612-300x199.jpg
„FIMEK nagrađuje znanje“ je takmičenje srednjoškolaca u znanju koje se testira pitanjima koncipiranim u dva modula. Prvi modul obuhvata pitanja iz opšte kulture i informisanosti, koja zahtevaju kratke ...
CEO TEKST

 Unapređenje kapaciteta visokoškolskih ustanova za pripremu evropskih projekata

kep613-300x225.jpg
Na osnovu iskazane zainteresovanosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiran ...
CEO TEKST

 Proslava jubileja Univerzitetskog programa radne prakse u Skupštini i Vladi AP Vojvodine, pokrajinskim organima uprave i fondovima, direkcijama i zavodima čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

kep615-300x200.jpg
Na Univerzitetu u Novom Sadu danas je održana Proslava jubileja povodom obeležavanja desetogodišnjice postojanja Univerzitetskog programa radne prakse u Skupštini i Vladi AP Vojvodine, pokrajinskim or ...
CEO TEKST

 Predstavnici civilnog društva na treningu za pripremu evropskih projekata

kep616-300x225.jpg
Na zahtev Udruženja građana „AktiNS“ iz Novog Sada predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine održali su dvodnevni susret pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova ...
CEO TEKST

 U Somboru održan sastanak o mogućnostima finansiranja putem EU fondova u novom budžetskom periodu 2014-2020

kep618-300x199.jpg
Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, u saradnji sa Razvojnom agencijom grada Sombora, održao je sastanak u cilju predstavljanja potencijala koje donosi novi budžetski period Evropske unije 2014-2020 ...
CEO TEKST

 Poseta radovima izmuljivanja kanala u Mađarskoj

kep620-300x225.jpg
U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ nastalog kao rezultat partnerstva između Fonda „ Evropski poslovi ”APV, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i ATI-VIZIG-a iz Mađars ...
CEO TEKST

Arhiva vesti