Arhiva vesti

Arhiva vesti - 5/2014

 Međunarodna konferencija „Nova etapa u procesu evropskih integracija Republike Srbije – poglavlјe 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“

kep622-300x199.jpg
Međunarodna konferencija „Nova etapa u procesu evropskih integracija Republike Srbije – poglavlјe 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“ održana je 7. maja 2014. godine u Sk ...
CEO TEKST

 Održana obuka za korišćenje EU fondova u Centru za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike

kep623-300x187.jpg
U periodu od 7. do 9. maja 2014. godine, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održali su trodnevnu obuku za predstavnike Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, a u ...
CEO TEKST

 Projekat eWAM; Poseta terenu vodotoka Jegrička radi utvrđivanja kvaliteta vode i mulja nakon izmuljivanja

kep625-300x225.jpg
Projekat „Ekološko upravljanje vodama u ravničarskim predelima“ ulazi u poslednju fazu implementacije te su stoga partneri na projektu, Fond „Evropski poslovi ”AP Vojvodine i JVP „Vode Vojvodine“ Novi ...
CEO TEKST

 Predstavnici pokrajinskih organa uprave uspešno prošli obuku za pripremu evropskih projekata

kep628-300x225.jpg
Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Službom za upravlјanje lјudskim resursima Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je prvi deo obuke pod nazivom „Fondovi Evropske unije – od ideje ...
CEO TEKST

 Okrugli sto u okviru projekta eWAM - Okvirna direktiva EU o vodama -

kep631-300x225.jpg
U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 26. maja 2014. godine, održan je okrugli sto na temu Okvirne direktive EU o vodama organizovan u okviru projekta ,,Ekološko upravljanje vodama u ...
CEO TEKST

Arhiva vesti