Arhiva vesti

Arhiva vesti - 1/2016

 Info dan povodom održavanja Evropskih dana razvoja 2016, u Briselu, 15-16. jun 2016.

EDD_logo.jpg

U Komitetu regiona u Briselu, 12. januara 2016. godine, održan je Info dan, prvi sastanak povodom održavanja Evropskih dana razvoja 2016, pod sloganom „Održivi ciljevi razvoja u akciji: naš svet, naše dostojanstvo, naša budućnost“, u Briselu, 15-16. juna 2016. godine.

...
CEO TEKST

 Prosvetni radnici iz Sombora na obuci za pripremu evropskih projekata

kep836.jpg

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Tijana Krstić Maravić i Tamara Glišić, održale su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama sa područja grada Sombora. 

...
CEO TEKST

 Evropski investicioni projektni portal - mesto i uloga lokalnih i regionalnih vlasti

kep837.jpg

U Komitetu regiona u Briselu, dana 13. januara 2016. godine održano je kratko izveštavanje na temu „Evropski investicioni projektni portal i Evropski investicioni savetodavni centar: šta nude za regione i gradove?“.

...
CEO TEKST

 Projekat „DR SHARE“ predstavljen na konferenciji u Briselu

^3C0F6DBDF9577D85F106C39329D52905E99F9E4113D86B84B1^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Dana 20. januara 2016. godine održana je otvarajuća konferencija u Briselu u Generalnom direktoratu za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO) povodom početka realizacije 25 odobrenih projekata koje je Evropska komisija odobrila za finansiranje u okviru konkursa u oblasti prevencije i spremnosti za reagovanje u vanrednim situacijama. 

...
CEO TEKST

 Info dan povodom nagrade „Evropski preduzetnički region 2017“

image-54379ef3d1448bc132d9a7c413f570e17049226c97e12b5e34006517afd29473-V.jpg

U Komitetu regiona je 22. januara 2016. godine održan info dan povodom konkursa za dodelu nagrade „Evropski preduzetnički region“ za 2017. godinu. „Evropski preduzetnički region“ je projekat koji identifikuje i nagrađuje evropske regije koje imaju izuzetnu i inovativnu preduzetničku strategiju, bez obzira na njihovu veličinu, ekonomsku snagu ili nadležnosti. Regioni sa najkredibilnijom vizijom koja gleda u budućnost dobijaju nagradu “Evropski preduzetnički region” za navedenu godinu.

...
CEO TEKST

 Evropska komisija pokrenula PROSPEKT online platformu za podnošenje predloga projekata

sweaver_image_38013.jpg

PROSPEKT je novi online sistem koji je razvila Evropska komisija za upravljanje projektnim predlozima u oblasti međunarodne saradnje i razvoja. PROSPEKT će pojednostaviti podnošenje prijava na pozive za podnošenje predloga projekata koji funkcionišu po principu direktnog menadžmenta (kada EU Delegacije rukovode Pozivima za podnošenje predloga projekata). Cilj PROSPEKTA je da poveća efikasnost upravljanja pozivima za podnošenje predloga projekata i da ponudi bolju uslugu kandidatima, kroz novi panel funkcionalnosti, kao što su online podnošenje prijava i mogućnost online praćenja statusa prijava.

...
CEO TEKST

 Sastanak povodom lansiranja 14. „Evropske nedelje regiona i gradova (OPEN DAYS)“ za 2016.

kep842.jpg

Generalni sekretar Komiteta regiona Jirži Burianek i generalni direktor Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Valter Defa zvanično su otvorili 29.01.2016. pripremu za održavanje 14. po redu „Evropske nedelje regiona i gradova (OPEN DAYS)“ pod naslovom „Regioni i gradovi za održiv i sveobuhvatan rast", za koji regioni i gradovi imaju rok da predaju svoje prijave do 1. aprila 2016. godine.

...
CEO TEKST

 Udruženje vaspitača Vojvodine na obuci za pripremu evropskih projekata

IMG_6256-3000.jpg
Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Čarna Zeljković i Jano Puškar, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama sa područja Vojvodine. Obuka je održana u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u periodu od 27. do 29. januara 2016. godine za 24 vaspita i stručna saradnika iz različitih vrtića sa područja Vojvodine.
...
CEO TEKST

Arhiva vesti