Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Predstavljen program rada Antene Deska Kreativna Evropa

kep754.jpg

Danas je u Pokrajinskoj vladi održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen rad Antene Deska Kreativna Evropa, koji je podržan od strane Evropske komisije.

Tim povodom prisutnima su se obratili: Slaviša Grujić pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje, Siniša Lazić direktor Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Luka Kulić koordinator Antena Deska Kreativna Evropa.

Po rečima sekretara Grujića, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje snažno podržava rad Antene Deska Kreativna Evropa čije osnivanje je inicirano od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, kako bi se u Vojvodini na najkreativniji i najbolji način brinuli o projektima, koje će podržati Evropska unija, a koji će negovati naše specifičnosti i dobre ideje. Na taj način, istakao je resorni sekretar, kroz saradnju institucija kulture, Fonda „Evropski poslovi’’, sekretarijata i ministarstva može se doći do realizacije kvalitetnih i dobrih projekata, koji će promovisati prekograničnu saradnju, umrežavanje institucija kulture i rad na književnim prevodima i prevođenju.

Direktor Fonda Siniša Lazić napomenuo je da je 5. maja ove godine potpisan ugovor za odobreni projekat čime je i zvanično, od strane Evropske komisije potvrđen rad i aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija. Ukupna vrednost projekta je nešto više od 81 hiljade evra.

Direktor Lazić je dodao da je u novembru 2014. godine potpisan sporazum između Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije i Fonda „Evropski poslovi" AP Vojvodine kojim je definisano formiranje kancelarije pod nazivom Antena Deska Kreativna Evropa. Time su stvoreni uslovi da se na teritoriji Vojvodine redovno sprovode aktivnosti informisanja o programu i javnim pozivima za projekte, edukacija u zainteresovanim institucijama, savetodavni rad i tehnička podrška potencijalnim aplikantima, kao i celokupna promocija programa Kreativna Evropa – potprogram Kultura. Na taj način prošireno je delovanje i aktivnosti Deska Kreativna Evropa Srbija, i obezbeđena teritorijalna pokrivenost na nivou čitave zemlje, o svim aktivnostima i implementaciji projekata u okviru programa Kreativna Evropa. Antena Deska Kreativna Evropa zvanično je počela sa radom 1. januara 2015. godine, a sedište kancelarije je u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Tokom 2015. godine, a i u narednim godinama, Antena Deska Kreativna Evropa ima u planu da održi seriju promocija programa obuke, radionica i razgovora širom AP Vojvodine u skladu sa Akcionim planom i tako pomogne institucijama i organizacijama da apliciraju sa svojim projektima kao i da ih uspešno implementiraju. Deo ovih aktivnosti su već u toku. Misija Antene je i da se brine o specifičnim potrebama AP Vojvodine – jačanju programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija u kulturi koje deluju na nivou pokrajine, očuvanju kulturnog diverziteta, interkulturnom dijalogu i internacionalizaciji.

“Uvažavanje činjenice da kulturnu industriju treba osnažiti i podsticati, što na teritoriji Evrope, a u našem slučaju Srbije kao zemlje-učesnice programa, govori i predviđeni budžet koji premašuje one iz ranijih programa (1,46 milijardi evra), a nedavnom posetom predstavnika Saveta Evrope je pružen primer i potvrda podrške kako Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje tako i institucijama koje se bave kulturom na teritoriji pokrajine sa akcentom na važnosti iskorištavanja evropskih fondova kao alternativnih vidova finansiranja pored redovnih budžeta tih institucija“, zaključio je Lazić.

Luka Kulić ovom prilikom se osvrnuo na dosadašnje rezultate rada, na osnovu godinu i po dana iskustva u radu Deska i Antene. Rezultati nisu loši, ali bi mogli biti mnogo bolji, jer cilj ovih programa nije da se jednom aplicira, već da se projekti održe, proširuju, upotpunjuju i na taj način ožive, kako bi eventualno postali samofinansirajući. Zbog toga mi kao tim u Fondu „Evropski poslovi“ smo dostupni svima, koji žele da krenu u realizaciju nekih od projekata, da ih posavetujemo i pomognemo u toj realizaciji.