Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ - Sirogojno

KE.jpg

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizovao je seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 12. do 15. jula 2016. godine.

Cilj seminara bio je razvoj projektnih ideja i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar je organizovan radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Pozivi za učešće su bili upućeni svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Na javnom konkursu odabrano je  dvadeset ustanova i organizacija iz Srbije čiji predstavnici se imali priliku da učestvuju na seminaru. Među njima su četiri muzeja (Narodni muzej Kragujevac, Muzej istorije Jugoslavije, Pozorišni muzej Vojvodine i Narodni muzej Valjevo), tri biblioteke (Narodna biblioteka Požega, Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović“ Valjevo i biblioteka „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo), dva kulturna centra (Romski kulturni centar iz Beograda u Kulturno-obrazovni centar “Vuk Karadžić” iz Plandišta), dva fakulteta i jedna škola (Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Ekonomski fakultet u Beogradu i Škola animiranog filma Vranje), jedna galerija (Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak), i sedam organizacija civilnog društva (Akademska inicijativa „Forum 10“ iz Novog Pazara, Udruženje „Krokodil“ iz Beograda, Udruženje Eco Art & Theory, Gradska Gerila Beograd, Udruženje građana „Muzej pivarstva Đorđe Vajfert“ iz Pančeva, Grupa za kreativnu ekonomiju, Udruženje građana „Kudes“ iz Beograda i Belgrade Raw kolektiv).

Teme kojima se seminar bavio su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. Program seminara činile su prezentacije programa Kreativna Evropa (Dimitrije Tadić, Nina Mihaljinac, Milan Đorđević, Desk Kreativna Evropa Srbija i ispred Antene Deska Kreativna Evropa - Luka Kulić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine), predavanja na temu savremenih umetničkih praksi (Jovan Čekić, Fakultet za medije i komunikacije), prikupljanja sredstava u kulturi (Virdžinija Đeković, Tačka komunikacije), i radioničkog programa – prezentacija, konsultacija i razgovor o predlozima projekata.