Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“

KE_logo_2016-3000.jpg

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ 21. i 22 novembra  2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

Na seminaru će učesnici definisati svoje projekne ideje, proći će kroz administrativne i finansijske delove projekata, i aktivno će analizirati i unapređivati svoje predloge projekata.
 
 
Cilј seminara
Cilј seminara je zajednička priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa i podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikcije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija iz oblasti kulture iz gradova i opština Srbije.
 
 
Kriterijumi
Pored osnovnog kriterijuma selekcije učesnika seminara – kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava, prioritet će imati predstavnici ustanova i organizacija koji dolaze iz manjih gradova i opština sa teritorije AP Vojvodine. Predstavnici drugih ustanova i organizacija moći će da učestvuju na seminaru ukoliko preostane slobodnih mesta. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemelјenost koncepta.
 
 
Uslovi javnog poziva
1. Broj mesta je ograničen na dvadeset i pet učesnika;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove ili organizacije;
3. Antena Deska Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.
 
 
Podnošenje prijave
Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):
- Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
- Listu potencijalnih partnera na projektu;
- Kratak opis ustanove / organizacije (misija, cilјevi, glavne aktivnosti);
- Naznaku o radnom mestu osobe ili osoba koje se prijavlјuju na učešće na seminaru.
Prijavu je potrebno dostaviti na imejl adresu Antene Deska Kreativna Evropa Srbija – kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu
 
Rok za podnošenje prijava
Prijave se mogu podneti do 17. novembra 2016. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.