Aktuelne vesti

Prosvetni radnici na obuci za pripremu evropskih projekata

IMG-20170310-WA0017-3000.jpg

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Dražen Lovrić i Tijana Krstić Maravić, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Osnovne škole "Aleksa Šantić" u Stepanovićevu, u periodu od 8. do 10. marta 2017. godine. Obuka je održana u cilju usavršavanja nastavnog osoblja za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.

Tokom obuke polaznici su imali priliku da se bliže informišu o novinama u okviru drugog ciklusa Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) koji će funkcionisati u okviru tekuće sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije od 2014. do 2020. godine, sa posebnim osvrtom na programe prekogranične saradnje dostupne institucijama u AP Vojvodini.  Pored Instrumenta za pretpristupnu pomoć, polaznici su se upoznali i sa većim brojem internih programa Evropske unije koji se finansiraju iz zajedničkog budžeta Evropske unije, a koji su u ovom trenutku na raspolaganju institucijama iz Republike Srbije, pre svega obrazovnim institucijama.

Praktičan deo obuke bio je fokusiran na izgradnju veština i stavova kod polaznika kako bi se osposobili da samostalno formulišu predloge projekata, razmišljaju o potencijalnim partnerskim organizacijama, izrade strukturu projekta kroz pripremu logičke matrice i pripreme budžet projekta, uvažavajući ograničenja propisana zakonodavstvom Evropske unije. Po završetku obuke, polaznicima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj obuci.

Kao rezultat trodnevne obuke dobijene su tri projektne ideje koje se mogu plasirati na neke od konkursa Evropske unije koji će biti otvoreni u narednom periodu.