Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Javni poziv za učešće na obuci „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

KE_logo_2016.jpg

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku  pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“  koja će biti održana od  31. oktobra do 1. novembra 2017. godine na Andrevlјu u Centru za privredno tehnološki razvoj.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.
Teme kojima će se seminar baviti su: Prioriteti i cilјevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije; Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna; Finansijsko planiranje i upravlјanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti;
Cilј obuke
Cilј obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polјu kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.
Kriterijumi
Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemelјenost koncepta.
Uslovi javnog poziva
1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;
2. Na obuku se mogu  prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;
3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.
Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):
– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, cilјevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavlјuju na učešće na seminaru.
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;
Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu
 
Rok za podnošenje prijava
Prijave se mogu podneti do 05. oktobra 2017. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.