Arhiva vesti

Početak projekta Evropska mreža za ekonomsku koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima

22089392_2055627961356335_6606153121512468465_n.png

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine je jedan od 14 partnera međunarodnog projekta „ENSURE koji se zalaže za Evropsku mrežu za koheziju i solidarnost u ruralnim oblastima. Partneri su uspešno prošli kriterijume Evropske komisije; predstoji im saradnja u periodu od dve godine! Partneri dolaze iz 13 zemalja -  12 partnera iz Evropske unije, dok su 2 naši susedi iz Srbije i Crne Gore. Ukupno 6 partnera predstavlja lokalne organe, 5 partnera federacije i tela koja predstavljaju lokalne samouprave, jedan partner predstavlja regionalnu vlast, dok su dva partnera iz organizacija civilnog društva (NVO). 

Cilj projekta „ENSURE“ je da poveća relevantnost kreatora politika kao aktera koji se bave potrebama građana koji žive u ruralnim sredinama u kontekstu politika EU i evropskog državljanstva. U vreme kada je poverenje građana u donošenje odluka EU na najnižem nivou, a podrška građana u ruralnim sredinama naglo opada, projekat ima za cilj razumevanje evropskepticizma i izgrađivanje evropskog pristupa davanjem mogućnosti za korišćenje alata demokratije, kao i obezbeđivanje novih instrumenata za angažovanje građana.
Projekat se bavi svakodnevnim pitanjima koja se odnose na građane koji žive u ruralnim područjima, kao što su: lokalni razvoj, prekogranična mobilnost poljoprivrednih radnika, bezbednost hrane itd. Postavljajući pitanja koja dobijaju veliko interesovanje među građanima koji žive u ruralnim sredinama, ovaj projekat se može da ukaže na pitanja poput: pad podrške Evropskoj uniji, evroskepticizam i državljanstvo EU u ruralnim područjima. Dugoročni ishod može biti trajno partnerstvo kao mreža ENSURE.
Prvi projektni sastanak održaće se u periodu od 18. do 20. oktobra u Slovenskoj Bistrici. Domaćin - Regionalni informativni centar Slovenska Bistrica planira sesije umrežavanja, informativne radionice i radionice za upravljanje projektima. Molimo vas da posetite našu stranicu na FACEBOOKhttps://www.facebook.com/ensurenetwork/
Projekat se sufinansira iz sredstava Evropske unije, Programa Evropa za građane i građanke.

Arhiva vesti

Aktuelne vesti

Pogledaj sve aktuelne vesti