Arhiva vesti

Potpisan protokol o saradnji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

20171225_124132-3000.jpg

Danas je potpisan Protokol o saradnji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine sa Prirodno – matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu. 

Cilj ovog protokola jeste uspostavljanje procedura za unapređenje saradnje i koordinacije između Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine i Prirodno-matematičkog fakulteta, na poslovima povezivanja visokoškolskog obrazovanja, nauke i pokrajinske administracije radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa, kreiranja evropskih projekata, promocije obrazovnih, ekonomskih i administrativnih kapaciteta, obrazovanja kadrova i menadžmenta za potrebe evropskih integracija, te usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija. Uz to, sarađivaće se u okviru informisanja javnosti o korišćenju pretpristupnih i drugih instrumenata razvojne politike, promocije evropskih vrednosti i regionalne politike kao instrumenta za jačanje privrednih kapaciteta, posebno kroz saradnju sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama.

„Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Prirodno-matematički fakultet će ostvarivati saradnju i razmenu informacija organizovanjem susreta kako bi se obezbedila razmena informacija u vezi sa aktivnostima koje se odnose na pripremu i implementaciju projekata u oblasti evropskih integracija, organizovanjem različitih oblika edukacije u okviru delatnosti strana, utvrđivanjem planova i programa rada u procesima evropskih integracija i to u onim oblastima koje su od interesa za obe strane, organizovanjem manifestacija u cilju promocije evropskih vrednosti i procesa evropskih integracija, organizovanjem, po potrebi, zajedničkih konferencija za novinare, organizovanjem stručne prakse studenata Prirodno-matematičkog fakulteta, kao i organizovanjem tematskih, grupnih poseta studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, s ciljem upoznavanja sa delatnošću i poslovnom praksom Fonda“, piše u Protokolu.


Arhiva vesti