Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Otvoren konkurs za književne prevode

KE_logo_2016.jpg

U okviru Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine već četvrtu godinu deluje Antena Kultura Deska Kreativna Evropa, koja promoviše Program Kreativna Evropa – potprogram Kultura, u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, koji kroz delovanje kulturnih i kreativnih organizacija na međunarodnom nivou, promoviše prekograničnu razmenu kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera, a pruža i finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu. 

Ovo je prvi put da se kancelarija jednog evropskog programa nalazi u sastavu jedne pokrajinske institucije, a tim povodom obaveštavamo o aktuelnostima ovog evropskog programa. 


Ovogodišnji poziv Konkursa za književne prevode otvoren je u dve kategorije i traje do 23. maja 2018. godine.
Konkurs pruža priliku izdavačima i izdavačkim kućama za prevođenje književnih dela s jednog na drugi zvanično priznati evropski jezik. Za cilj ima podršku kulturnog i jezičkog diverziteta u Evropi, promociju transnacionalne cirkulacije visoko kvalitetne književnosti, kao i unapređenje pristupa književnim delima, tako da mogu dopreti do nove publike.
Dozvoljeni troškovi uključuju prevođenje, produkciju i promociju evropske fikcije, novela, kratkih priča, dečije fikcije, stripova/grafičkih novela, poezije i drame. Posebno se podržavaju prevodi knjiga čiji su autori dobili Nagradu Evropske unije za književnost.
Zainteresovanima se sugeriše da do detalja dođu na sledećem sajtu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2018_en


Aktuelne vesti

Pogledaj sve aktuelne vesti