Aktuelne vesti

Potpisan Protokol o saradnji Fonda sa Evropskim pokretom Novi Sad

Evropski.pokret.1-3000.jpg

Uvažavajući strateško opredeljenje Republike Srbije o ubrzavanju procesa evropskih integracija, u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 15. maja 2018. godine je potpisan Protokol o saradnji sa Evropskim pokretom Novi Sad.

 

Fond i Evropski pokret će u cilju unapređenja saradnje ubuduće sarađivati na poslovima: unapređenja, jačanja i promocije ekonomskih i administrativnih kapaciteta u regionu; kreiranja evropskih projekata, jačanja procesa regionalne saradnje; planiranja, praćenja i unapređenja institucionalnih kapaciteta, saglasno potrebama evropskih integracija; usklađivanja procesa obrazovanja kadrova i menadžmenta za potrebe evropskih integracija; usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija; promocije evropskih vrednosti i regionalne politike kao razvojnog instrumenta; saradnje sa relevantnim međunarodnim i domaćim institucijama kao i na poslovima informisanja javnosti o EU fondovima.


Aktuelne vesti

22-05-2018   FEP ture u Adi i Bečeju
Pogledaj sve aktuelne vesti