Video

Medijski kutak

Održana konferencija na temu "Odnos građana prema Evropskoj uniji"

U organizaciji Instituta Republikon iz Mađarske i Društva za regionalne nauke iz Subotice, u Subotici je 13. maja 2016. godine održana konferencija „Odnosi Evropskog građanstva prema Evropskoj uniji". Među izglačima na konferenciji je bio Andrija Aleksić iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koji je govorio na temu „Put Srbije ka Evropi“.
Konferencija je deo projekta „Totalitarizam u pretpristupnoj državi“ Instituta Republikon iz Mađarske, čiji realizaciju finansijski  podržava Evropska unija u okviru programa Evropa za građane i građanke.
LINK

Konferencija "Odnosi Evropskog građanstva prema Evropskoj uniji"

U organizaciji Instituta Republikon iz Mađarske i Društva za regionalne nauke iz Subotice, u Subotici je 13. maja 2016. godine održana konferencija „Odnosi Evropskog građanstva prema Evropskoj uniji". Među izglačima na konferenciji je bio Andrija Aleksić iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koji je govorio na temu „Put Srbije ka Evropi“.

Konferencija je deo projekta „Totalitarizam u pretpristupnoj državi“ Instituta Republikon iz Mađarske, čiji realizaciju finansijski  podržava Evropska unija u okviru programa Evropa za građane i građanke.

 

LINK

Evropsko selo

Peti put, povodom Dana Evrope, u Zrenjaninu je 12. maja 2016. godine održana manifestacija „Evropsko selo“. Na manifestaciji učenici 26 osnovnih škola, zajedno sa njihovim gostima predstavili su tradiciju i običaje zemalja članica Evropske unije. Manifestaciju su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, EU info kutak Novi Sad, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, kao i ambasade nekih država članica EU.

LINK

Híradó (Vesti)

U Skupštini AP Vojvodine, 24.11.2015. godine, dodeljeni su sertifikati polaznicima koji su uspešno završili prvi ciklus Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“. Ovaj program organizovao je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu i Pokrajinskom vladom, a uspešno ga je završilo 30 polaznika iz pokrajinskih institucija i sekretarijata, lokalnih samouprava i organizacija ciivlnog društva sa teritorije AP Vojvodine.

LINK

Agromozaik

U okviru konferencije  sa međunarodnim učešćem - JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2015, pod motom „Kvalitet – Emocija – Inspiracija“, koja je održana na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, 19. i 20. novembra 2015. godine, i koju su zajednički organizovali Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), Beograd, Fakultet tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine,  Informativni centar za standardizaciju i sertifikaciju (BSQ), Novi Sad i Evropska organizacija za kvalitet (EOQ), Brisel, a pod okriljem „OPEN DAYS 2015“ na lokalnom nivou, održan je okrugli sto „Jačanje oblasti polјoprivrede - izazovi i mogućnosti za finansiranje u funkciji podizanja kvaliteta“, 20. novembra 2015. godine. 

LINK

Evropska nedelja kvaliteta na FTN

Na Fakultetu tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, 19. i 20. novembra 2015. godine, održana je konferencija sa međunarodnim učešćem - JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2015, pod motom „Kvalitet – Emocija – Inspiracija“, koju su zajednički organizovali Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK), Beograd, Fakultet tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, Fond „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, Informativni centar za standardizaciju i sertifikaciju (BSQ), Novi Sad, i Evropska organizacija za kvalitet (EOQ), Brisel. 

LINK

Aktuelne vesti

Pogledaj sve aktuelne vesti