Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - KOSME


Broker za nabavku inovacija: stvaranje veza radi olakšavanja javnih nabavki u oblasti inovacija

KOSME - program

20-09-2017 - datum objavljivanja konkursa

21-11-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Internacionalizacija klastera u sekoru odbrane i bezbednosti

KOSME - program

17-09-2017 - datum objavljivanja konkursa

13-12-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK