Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - KOSME


Obuka za mala i srednja preduzeća u centrima za kupovinu

KOSME - program

19-07-2017 - datum objavljivanja konkursa

03-10-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Evropska mreža inkubacije za kreativne inovacije

KOSME - program

20-07-2017 - datum objavljivanja konkursa

19-10-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Broker za nabavku inovacija: stvaranje veza radi olakšavanja javnih nabavki u oblasti inovacija

KOSME - program

20-09-2017 - datum objavljivanja konkursa

21-11-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Internacionalizacija klastera u sekoru odbrane i bezbednosti

KOSME - program

17-09-2017 - datum objavljivanja konkursa

13-12-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK