Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - EaSI


Podrška transakcionim troškovima za finansiranje socijalnih preduzeća

EaSI - program

17-05-2017 - datum objavljivanja konkursa

15-04-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK