Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - EaSI


Uspostavljanje četvorogodišnjih okvirnih partnerskih sporazuma za podršku mrežama na nivou EU koje su aktivne u oblastima socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva ili mikrofinansiranja i finansiranja socijalnih preduzeća i Operativni grantovi 2018

EaSI - program

19-07-2017 - datum objavljivanja konkursa

29-09-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Podrška transakcionim troškovima za finansiranje socijalnih preduzeća

EaSI - program

17-05-2017 - datum objavljivanja konkursa

01-12-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK