Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - ERAZMUS +


Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

ERAZMUS + - program

27-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

08-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Savezi sektorskih veština

ERAZMUS + - program

27-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

28-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Savezi znanja

ERAZMUS + - program

27-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

28-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK