Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - ERAZMUS +


Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

ERAZMUS + - program

27-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

08-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Erazmus Mundus zajednički master programi

ERAZMUS + - program

25-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

15-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu

ERAZMUS + - program

15-11-2017 - datum objavljivanja konkursa

15-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Žan Mone aktivnosti 2018

ERAZMUS + - program

07-11-2017 - datum objavljivanja konkursa

22-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Savezi sektorskih veština

ERAZMUS + - program

27-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

28-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Savezi znanja

ERAZMUS + - program

27-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

28-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

ERAZMUS + - program

07-12-2017 - datum objavljivanja konkursa

08-03-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK