Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE


Bratimljenje gradova

EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE - program

18-12-2017 - datum objavljivanja konkursa

01-03-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Projekti organizacija civilnog društva

EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE - program

22-12-2017 - datum objavljivanja konkursa

01-03-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Evropsko sećanje

EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE - program

22-12-2017 - datum objavljivanja konkursa

01-03-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Mreža gradova

EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE - program

22-12-2017 - datum objavljivanja konkursa

01-03-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK