Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE


Poziv za podnošenje predloga projekata EACEA-33/2017: Operativni grantovi - Strukturalna podrška evropskim istraživačkim organizacijama i organizacijama civilnog društva na evropskom nivou

EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE - program

26-08-2017 - datum objavljivanja konkursa

18-10-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK