Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - Treći evropski zdravstveni program


Svi otvoreni pozivi u okviru Trećeg evropskog zdravstvenog programa

Treći evropski zdravstveni program - program

06-06-2014 - datum objavljivanja konkursa

Rok za podnošenje predloga projekata je različit u zavisnosti od pojedinačnog konkursa - rok za podnošenje predloga projekta

LINK