EU programi

HORIZONT 2020

 • Progrаm Evropske unije u oblasti istraživanja i inovacija
 • Budžet: 78,6 milijardi evra
 • Trajanje progrаmа: 1. jаnuаr 2014 – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Jano Puškar 
El. pošta: puskar@vojvodinahouse.eu

Opšti cilj: Doprinos izgradnji društva i ekonomije zasnovanih na znanju i inovacijama kroz dodatna istraživanja, razvoj i podršku inovacijama.

PRIORITET 1 – IZVRSNOST U NAUCI

Aktivnosti u okviru ovog stuba imaju za cilj da ojačaju i prošire izvrsnost naučne baze Unije i izgradnju Evropskog istraživačkog prostora kako bi sistem istraživanja i inovacija EU postao konkurentniji na globalnom nivou.

U okviru stuba Izvrsnost u nauci postoje četiri specifična prioriteta:
Evropski istraživački savet
Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju
Marija Sklodovska Kiri
Evropska istraživačka infrastruktura

PRIORITET 2 – VOĐSTVO U INDUSTRIJI

Cilj ovoga stuba je doprinos ubrzanom razvoju tehnologija i inovacija, koje će podstaći razvoj poslovnog okruženja i pomoći inovativnim malim i srednjim preduzećima da prerastu u lidere na svetskom tržištu.

Sastoji se od tri specifična cilja:

Vođstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama

 • Informaciono-komunikacione tehnologije
 • Nanotehnologije, napredni materijali, napredna proizvodnja i obrada, i biotehnologija
 • Svemir

Pristup rizičnim finansijskim sredstvima

Inovativnost MSP

PRIORITET 3 – IZAZOVI DRUŠTVA

Aktivnosti u okviru ovog prioriteta usmerene su na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja kroz različite oblasti, tehnologija, uključujući i društvene i humanističke nauke.

Sredstva će biti fokusirana na sledeće ciljeve: 
Zdravlje, demografske promene i kvalitet života
Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i kopnenih voda i bioekonomija
Sigurna, čista i efikasna energija
Pametan, ekološki i integrisan transport
Klimatska aktivnost, zaštita životne sredine, efikasno iskorišćenje resursa i sirovi materijali
Evropa u svetu promena - Inkluzivna, inovativna i promišljena društva
Sigurna društva – zaštita slobode i sigurnosti Evrope i njenih građana 

HORIZONATLANE AKTIVNOSTI

EVROPSKI INSTITUT ZA INOVACIJE I TEHNOLOGIJE (EIT) – Institut deluje kroz zajednice znanja i inovacija koje okupljaju izvrsne visokoškolske institucije, istraživačke centre i firme sa ciljem razvijanja prekograničnog javno-privatnog partnerstva.

ŠIRENJE IZVRSNOSTI I UČEŠĆA – Ublažavanje regionalnih nejednakosti na polju istraživanja i inovacija koje imaju za cilj da zemlje i regije Evropske unije koje su manje uspešne u iskorišćavanju istraživačkih rezultata unaprede svoje istraživačke i inovativne sisteme i politike.

NAUKA SA DRUŠTVOM I ZA DRUŠTVO – Izgradnja efikasne saradnje između nauke i društva, razvijanje interesovanja mladih za nauku, podrška mladim talentima u nauci i njihovo zapošljavanje, itd.

ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR – Centar predstavlja naučno-istraživačku komponentu Evropske komisije i obuhvata sledeće istraživačke centre: Institut za referentne materijale i merenja (IRMM), Institut za energiju i transport (IET), Institut za transuranske elemente (ITU), Institut za zaštitu i sigurnost građana (IPS), Institut za zdravlje i zaštitu potrošača (IHCP), Institut za životnu sredinu i održivost (IES) i Institut za perspektivne tehničke studije (IPTS).

EURATOM – podrška istraživanju u sektoru nuklearne energije.

 • Članice Evropske unije  
 • Pridružene zemlje: Albanija, Bosna i Herzegovina, BJR Makedonija, Crna Gora, Farska ostrva, Izrael, Island, Moldavija, Norveška, Srbija, Turska, Švajcarska (delimično učešće), Ukrajina
 • Istraživačke grupe na univerzitetima;
 • Istraživački instituti;
 • Pojedinačni istraživači;
 • Mala i srednja preduzeća;
 • Velike kompanije;
 • Vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije itd.

Pojedinci, institucije i preduzeća iz Srbije u programu učestvuju ravnopravno sa onima iz država članica Evropske unije.

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Nemanjina 22–26
11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.mpn.gov.rs
 
Dr Viktor Nedović – Nacionalni koordinator
Tel: +381 11 363 17 55
El. pošta: viktor.nedovic@mpn.gov.rs
Svetlana Bogdanović
Buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju - Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)
Tel: +381 11 361 65 29
 
Željka Dukić
Evropska istraživačka infrastruktura - Zdravlje, demografske promene i kvalitet života - Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda, istraživanje mora, pomorstva i kopnenih voda i bioekonomija & Biotehnologija - Širenje izvrsnosti i učešća
Tel: +381 11 361 65 29
El. pošta: zeljka.dukic@mpn.gov.rs
 
Milica Golubović Tasevska
Inovativna, inkluzivna i promišljena društva
Tel: +381 11 361 65 89
El. pošta: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
 
Tijana Knežević
Mala i srednja preduzeća (MSP)
Tel: +381 11 361 65 26
 
Nada Milošević
Evropski istraživački savet - Marija Sklodovska Kiri aktivnosti u oblasti veština, treninga i razvoja karijere - Pametan, ekološki i integrisan transport - Nauka sa društvom i za društvo
Tel: +381 11 361 65 29
El. pošta: nada.milosevic@mpn.gov.rs
 
Snežžana Omić
Nanotehnologije, napredni materijali, napredna proizvodnja i obrada
Tel: +381 11 361 65 89
El. pošta: snezana.omic@mpn.gov.rs
 
Dr Snežžana Pašalić
Climate action, resource efficiency and raw materials
Tel: +381 11 364 02 47
El. pošta: snezana.pasalic@mpn.gov.rs
 
Dragan Satarić
Sigurna, čista i efikasna energija - Euratom
Tel: +381 11 364 02 30
 
Marina Vukobratović Karan
Pristup finansijskim sredstvima
Tel: +381 11 361 65 26
El. pošta: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs
 
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Dr Zorana Đinđića 1
21000 Novi Sad, SrbiJa
Internet stranica: www.uns.ac.rs
 
Dr Mladen Radišić
Pravni i finansijski aspekti
Tel: +381 21 485 21 91
El. pošta: mladenr@uns.ac.rs
 
Gordana Vlahović
Evropski istraživački savet - Marija Skłodovska Kiri u oblasti veština, treninga i razvoja karijere
Tel: +381 21 485 28 99
El. pošta: gordanav@uns.ac.rs
 
ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA
Volgina 7
11000, Beograd, Srbija
Internet stranica: www.aob.rs
 
Milan Stojanović
Svemir
Tel: +381 11 308 90 75
El. pošta: mstojanovic@aob.rs
 
EDUKATIVNO INFORMATIVNI CENTAR
Kneginje Ljubice 5
11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.zis.gov.rs
 
Biljana Remović Dimić
Pravni i finansijski aspekti
Tel: +381 11 202 59 38
El. pošta: bremovic@zis.gov.rs
 
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Bulevar Mihajla Pupina 2
11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.mup.gov.rs
 
Slobodan Nedeljković
Bezbednost
Tel: +381 11 362 20 15
El. pošta: slobodan.nedeljkovic@mup.gov.rs
 
JP NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE
Mike Petrovića Alasa 12-14
11351 Vinča, Beograd, Srbija
Internet stranica: www.nuklearniobjekti.rs
 
Jadranka Đuričić
Bezbednost - Zajednički istraživačkki centar
Tel: +381 11 340 82 28
 
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Resavska 15
11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.pks.rs
 
Jovana Stanojević
Mala i srednja preduzeća (MSP)
Tel: +381 11 330 09 28
El. pošta: jovana.stanojevic@pks.rs