Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - HORIZONT 2020


Svi otvoreni konkursi u okviru programa

HORIZONT 2020 - program

01-01-2014 - datum objavljivanja konkursa

Rok za podnošenje predloga projekata je različit u zavisnosti od pojedinačnog konkursa - rok za podnošenje predloga projekta

LINK