EU programi

INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ 2014-2020 - IPA II

Srbija je korisnica spoljne pomoći Evropske unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Kroz IPA se finansira učešće Srbije u prekograničnim i transnacionalnim programima.

INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija
INTEREG IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija
INTEREG IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija
INTEREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija
IPA prekogranični program Srbija - Bosna i Hercegovina
IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora
Dunavski transnacionalni program
Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION)
Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020 - IPA 2
Program pretpristupne pomoći za ruralni razvoj IPARD 2 2014-2020