Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - KREATIVNA EVROPA


Svi otvoreni konkursi u okviru potprograma MEDIJI

KREATIVNA EVROPA - program

01-01-2014 - datum objavljivanja konkursa

Rok za podnošenje predloga projekata je različit u zavisnosti od pojedinačnog konkursa - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Podrška projektima književnih prevoda 2018

KREATIVNA EVROPA - program

27-03-2018 - datum objavljivanja konkursa

23-05-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK