Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - Ostali konkursi


Zapadni Balkan za razvoj preduzetništva i inovacija

Evropski investicioni fond - program

23-02-2018 - datum objavljivanja konkursa

31-12-2019 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Grantovi za zapadni Balkan 2018

Ambasada Norveške - program

08-03-2018 - datum objavljivanja konkursa

17-04-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Poziv za podnošenje predloga projekata 2018

Centralno evropska inicijativa (CEI) - program

13-03-2018 - datum objavljivanja konkursa

30-04-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Podizanje svesti o klimatskim promenama i njihov uticaj na mlade ljude severnih regija 2018

PI - program

06-04-2018 - datum objavljivanja konkursa

21-05-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK