Aktuelne vesti

Aktuelne vesti

III_sastanak_Klaster_i_Fond_2-3000.jpg

Sastanak VMC sa Fondom „Evropski poslovi“ APV i Privrednom komorom Vojvodine

U prostorijama Vojvodina Metal Cluster-a (VMC), 21. marta 2017 godine, održan je sastanak menadžmenta klastera sa direktorkom Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine Vidosavom Enderić i predsednikom Privredne komore Vojvodine Boškom Vučurevićem.

...
CEO TEKST

II_sastanak_Slika_PKV_i_PMF.png

Naučno-tehničkom saradnjom do evropskih fondova

Direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić prisustvovala je potpisivanju Protokola o naučno-tehničkoj saradnji, koji su u prostorijama u Privredne komore Vojvodine (PKV), 17. marta 2017. godine, potpisali predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Milica Pavkov Hrvojević.

...
CEO TEKST

20170315_110304-3000.jpg

Nastavak realizacije EMBER projekta

Dana 15. marta 2017. godine održan je prvi sastanak radnih grupa iz Srbije i Hrvatske u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine u okviru projekta EMBER koji se finansira sredstvima IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije. Cilj prvog u nizu zajedničkih susreta između srpskih i hrvatskih partnera jeste priprema Zajedničkog akcionog plana koji treba da doprinese koordinisanom reagovanju u slučaju rizika od poplava, a na osnovu zajedničkog iskustva tokom poplava koje su pogodile pogranično područje između Srbije i Hrvatske u maju 2014. godine.  

...
CEO TEKST

IMG-20170310-WA0017-3000.jpg

Prosvetni radnici na obuci za pripremu evropskih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Dražen Lovrić i Tijana Krstić Maravić, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u prostorijama Osnovne škole "Aleksa Šantić" u Stepanovićevu, u periodu od 8. do 10. marta 2017. godine. Obuka je održana u cilju usavršavanja nastavnog osoblja za samostalnu pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.

...
CEO TEKST

DSC_0618-3000.jpg

Sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz EU fondova

U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine dana 02. marta 2017. godine održan je sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz EU fondova. Obzirom na različitost tema koje su bile na dnevnom redu, publiku su činili predstavnici iz javnog i iz civilnog sektora, a ukupan broj prisutnih bio je preko sedamdeset. 

...
CEO TEKST