Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

U skladu sa strateškim opredeljenjem Vlade Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine o putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i jačanju administrativnih kapaciteta na tom putu, kao i o potrebi povećanja mogućnosti za korišćenjem sredstava koja su nam na raspolaganju iz fondova Evropske unije, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine je, dana 14. novembra 2014. godine, potpisao Sporazum o formiranju Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija sa Ministarstvom kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Sporazum predstavlja institucionalni okvir za pravovremeno i sveobuhvatno sprovođenje programa Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa – potprogram Kultura, posredstvom Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija koji predstavlja sastavni deo Ministarstva kulture i informisanja i Antene koja je sastavni deo Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.
 
Program Kreativna Evropa – potprogram Kultura pomaže delovanje kulturnih i kreativnih organizacija na međunarodnom nivou, promoviše prekograničnu razmenu kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera, a pruža i finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.
 
Formiranjem Antene stvoreni su uslovi da se na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine redovno sprovode aktivnosti informisanja o programu i javnim pozivima, edukacije zainteresovanih institucija, pružanja saveta i tehničke podrške potencijalnim aplikantima, kao i celokupna promocija programa Kreativna Evropa – potprogram Kultura.
 
Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija zvanično je počela sa radom 1. januara 2015. godine. Sedište je u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Ovo je prvi put da se kancelarija jednog evropskog programa nalazi u sastavu jedne pokrajinske institucije.
 
Antena treba da pruži ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva i profesionalcima u oblasti kulture, informacije o programu i konkursima Kreativne Evrope, pomoć u pronalaženju evropskih partnera i koncipiranju projekata, pomoć u popunjavanju konkursne dokumentacije, kao i pomoć u obezbeđivanju veće vidljivosti projekata.
 
Kako bi  to postigla, Antena će kontinuirano organizovati:
 • radionice za osnovni i napredni nivo i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za konkurisanje za finansijsku podršku u okviru programa Kreativna Evropa;
 • konferencije iz oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta;
 • promocije programa Kreativna Evropa i drugih evropskih programa u vidu Info dana;
 • obuke u ustanovama kulture, u formi direktnog rada sa zaposlenima (In-house obuke);
 • predstavljanje uspešnih projekata iz Srbije, regiona i Evrope;
 
U saradnji sa Kultura Deskom Kreativna Evropa Srbija, Antena treba da:
 • promoviše savremene koncepte međunarodne saradnje;
 • promoviše savremene programske i poslovne politike u oblasti kulture;
 • jača kapacitete domaćih ustanova kulture i organizacija civilnog sektora za međunarodnu saradnju;
 • podstiče interdisciplinarnost, interresornu i intersektorsku saradnju;
 • sarađuje sa javnim, civilnim i privatnim sektorom, pojedincima, neformalnim grupama i mrežama.

Aktivnosti Antene

 Održano savetovanje „Mogućnosti finansiranja projekata u oblasti kulture putem EU fondova“ u Skupštini AP Vojvodine

IMG_4494-3000.jpg
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama organizovao je jednodnevno savetovanje na temu “Mogućnosti finansiranja projekata u oblasti kulture putem EU fondova”. ...
CEO TEKST

 Forum Kreativna Evropa 2017

DSC_2475-3000.jpg

Forum Kreativna Evropa 2017, održan od 19. do 21. aprila 2017. godine, je međunarodna konferencija Deska Kreativna Evropa Srbija posvećena promovisanju programa Kreativna Evropa i temi regionalne saradnje kao strategije evropskog kulturnog razvoja. Forum tradicionalno traje 3 dana i održava se na 5 različitih lokacija u Beogradu. Inostrani partneri, strani eksperti, članovi deskova zemalja u regionu, eminentni stručnjaci iz oblasti kulture, kao i drugi posetioci činili su publiku koja se iz sata u sat kretala po različitim lokacijama. Tokom prvog dana imali smo priliku da čujemo iskustva drugih kolega iz Deskova iz susednih zemalja, kao i primere dobre prakse u različitim segmentima poput koprodukcije, razvoja publike, digitalizacije i mobilnosti.

...
CEO TEKST

 Forum Kreativna Evropa 2017

Forum-3000.jpg

Forum Kreativna Evropa se organizuje svake godine u aprilu i predstavlja najveću međunarodnu konfenciju Deska Kreativna Evropa Srbija posvećena promovisanju programa Kreativna Evropa i temi regionalne saradnje kao strategije evropskog kulturnog razvoja. Tema Foruma biće obrađena na dva nivoa: saradnja regiona i teritorija u Evropi na makro i mikro nivou, kao i saradnja i repozicioniranje država Jugoistočne Evrope. Pored teme evropske regionalne saradnje, učesnici Foruma treba da prepoznaju snage i specifičnosti kulturnog i kreativnog sektora regiona, da odgovore kako region može da razvija svoju kulturnu prepoznatljivost, da li može da koristi dobra i loša iskustva drugih evropskih regiona poput skandinavskog, baltičkog ili centralnoevropskog, kao i šta su najbolje prilike za razvoj Jugoistočne Evrope i koje je mesto programa Kreativna Evropa u tom procesu. 

...
CEO TEKST

 Okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika iz oblasti kulture”

DSC_0583-3000.jpg

Okrugli sto na temu „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju  politika iz oblasti kulture" održan je 22. decembra 2016. godine u Skupštini AP Vojvodine, u okviru aktivnosti Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija planiranih za 2016. godinu.

 
...
CEO TEKST

 Okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture“

Pozivamo Vas na okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture“ koju organizuje Antena Deska Kreativne Evrope kao sastavni deo Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. 

...
CEO TEKST

 Održan seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ na Andrevlju

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizovala je seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ u Centru za privredno tehnološki razvoj Andrevlje, u periodu od 8. do 9. decembra 2016. godine.

...
CEO TEKST

 Produžen rok za prijavu na seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata’’

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ koji će se održati u decembru mesecu  2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ 21. i 22 novembra  2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže. Rok za dostavljanje projekata je 25. novembar 2016. godine u 12 časova.

...
CEO TEKST

 Predstavljanje programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija

14. septembra u Opštini Kanjiža i 15. septembra u Opštini Sremska Mitrovica  predstavnici Fonda „Evropski poslovi” APV, održali su info dan za predstavnike institucija i organizacija iz oblasti kulture u cilju predstavljanja programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija.
...
CEO TEKST

 Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ - Sirogojno

KE.jpg
Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizovao je seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 12. do 15. jula 2016. godine.
...
CEO TEKST

 Javni poziv Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 12. do 15. jula 2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

...
CEO TEKST

 Rezultati programa Kreativna Evropa - potprogram Kultura - Podrška evropskim projektima saradnje 2016

DKES-logo.png

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu delatnost i kulturu Evropske komisije objavila je rezultate trećega Poziva za prodnošenje predloga projekata u okviru EU programa Kreativna Europa ‒ potprogram Kultura za podršku evropskim projektima saradnje.

...
CEO TEKST

 Otvoren konkurs za književne prevode

Ovogodišnji konkurs za književne prevode otvoren je u okviru programa Kreativna Evropa 7. marta 2016. godine. Rok za konkurisanje je 27. april 2016. godine, a mogu se javiti izdavači s predlogom za prevođenje posebnog paketa knjiga na evropske jezike.

...
CEO TEKST

 Sa okruglog stola „Saradnja civilnog i javnog sektora“

10122015_Grujic_antena_01-3000.jpg

U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Antena Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine organizovali su okrugli sto sa temom „Saradnja civilnog i javnog sektora“. Na okruglom stolu govorili su Dimitrije Tadić, šef Deska Kreativna Evropa Srbija i predstavnik Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta i Zoran Pantelić, ispred organizacije Kuda.org. Učesnike i domaćine skupa pozdravio je Slaviša Grujić, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

...
CEO TEKST

 Održan Seminar “Program Kreativna Evropa – projekti saradnje” u Centru za privredno tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju

IMG_2292_(Large).JPG

Na Seminaru za pripremu predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji je 16. i 17. septembra 2015. godine organizovan u Centru za privredni i tehnoholški razvoj AP Vojvodine na Andrevlju, učestvovalo je 25 predstavnika iz sedamnaest ustanova i organizacija iz Srbije. 

...
CEO TEKST

 Obaveštenje o mestu održavanja seminara Antene Deska Kreativna Evropa Srbija

Obaveštavamo odabrane kandidate da će seminar Antene Deska Kreativna Evropa Srbije ‘’Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“  biti održan 16. i 17. septembra 2015. godine  u Centru za privredno-tehnološki razvoj - CePTOR na sledećoj adresi - Potes Andrevlje, Banoštor.

...
CEO TEKST

 Javni poziv Antene Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“ 16. i 17. septembra 2015. godine. Tačna lokacija seminara biće naknadno objavljena. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa. Na seminaru će se učesnici baviti idejama i konceptima projekata, administrativnim i finansijskim aspektima projekata, i aktivno će se analizirati i unapređivati predlozi projekata učesnika.

...
CEO TEKST

 Predstavljen program rada Antene Deska Kreativna Evropa

Danas je u Pokrajinskoj vladi održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen rad Antene Deska Kreativna Evropa, koji je podržan od strane Evropske komisije.

Tim povodom prisutnima su se obratili: Slaviša Grujić pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje, Siniša Lazić direktor Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Luka Kulić koordinator Antena Deska Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Forum Kreativna Evropa 2015 na Kolarcu

Radi upoznavanja šire kulturne javnosti sa glavnim programom EU za kulturu „Kreativna Evropa“ i prenošenja važne poruke da je za uspešno dobijanje sredstava EU najpre neophodno imati dobru ideju i dobru volju, Desk Kreativna Evropa Srbija je organizovao Forum Kreativna Evropa 2015, koji je održan 27. i 28. aprila 2015. godine u Beogradu.

...
CEO TEKST

 Info dаn o progrаmu „Kreаtivnа Evropа“ u Subotici

Dаnа 23. аprilа 2015. godine, Antenа Deskа Kreаtivnа Evropа Srbijа je u sаrаdnji sа Modernom gаlerijom „Likovni susret“ u Subotici, održala Info dаn o progrаmu „Kreаtivnа Evropа“.

...
CEO TEKST

 Održan info-dan o programu Kreativna Evropa

U svečanoj sali Matice srpske danas je Antena kancelarija Deska Kreativna Evropa Srbija, u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske, organizovala info-dan o programu Kreativna Evropa. Tim povodom, prisutnima su se obratili pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniša Lazić, direktor Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović, šef Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić i članovi tima Antene kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija. ...
CEO TEKST

 Potpisan Sporazum o formiranju Antena Deska Kreativna Evropa u AP Vojvodini

U Galeriji Matice srpske u Novom Sadu potpisan je Sporazum o formiranju Antene Deska Kreativna Evropa kojim su stvoreni uslovi za sveobuhvatno implementiranje potprograma Kultura, dela okvirnog progr ...
CEO TEKST

 Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održao dve radionice u okviru Konferencije Deska Kreativne Evrope Ministarstva za kulturu i informisanje

euflaggrey.jpg
U periodu od 30. juna do 2. jula, Desk Kreativne Evrope Ministarstva za kulturu i informisanje, organizovao je Konferenciju pod nazivom ,,Program Kreativna Evropa 2014-2020: Srbija i perspektive evrop ...
CEO TEKST

KREATIVNA EVROPA

 • Progrаm Evropske unije u oblasti kulture i audiovizuelnih umetnosti
 • Budžet: 1,46 milijardi evra
 • Trajanje progrаmа: 1. jаnuаr 2014 – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Mina Radmilović Pjevac i Jovana Rapajić
El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

 • Podrška za inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;
 • Podrška za inicijative audiovizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audiovizuelnim delima;
 • Podrška međusektorskoj saradnji, uklјučujući Program za garancije i međudržavnu saradnju .

Program Kreativna Evropa, pored međusektorske saradnje, ima dva potprograma - KULTURA i MEDIJI.

POTPROGRAM 1– Kultura – izvođačke i vizuelne umetnosti, nasleđe i druge oblasti
 • EVROPSKI PROJEKTI saradnje između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalјa;
 • EVROPSKE MREŽE koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
 • EVROPSKE PLATFORME, uspostavlјanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela;
 • KNJIŽEVNI PREVODI, inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije
POTPROGRAM 2– Mediji – Bioskopi i audiovizuelni sektor
 • Pristup tržištima
 • Razvoj publike
 • Mreža bioskopa
 • Podrška razvoju
 • Podrška distribuciji
 • Filmski festivali
 • Fond za međunarodnu koprodukciju
 • Usavršavanje
 • TV program
 • Razvoj video igara
MEĐUSEKTORSKA SARADNJA – politike saradnje, poprečne mere, garancije
EVROPSKE NAGRADE:
 • Evropska prestonica kulture
 • Dani evropske baštine
 • Evropska oznaka nasleđa
 • Evropa Nostra
 • Nagrada za savremenu arhitekturu
 • Nagrada za književnost
 • European Border Breaker Awards
 • Prix MEDIA
 • Člаnice Evropske unije
 • Člаnice EFTA: Islаnd, Norveškа
 • Zemlje kаndidаti i potencijalni kandidati za članstvo u EU: Albаnijа, BJR Mаkedonijа, Bosnа i Hercegovinа, Crnа Gorа, Srbijа
 • Zemlje susedstva: Gruzijа, Moldаvijа, Ukrajina 
 • Bioskopi i mreže bioskopa;
 • Izdavačke kuće;
 • Institucije kulture;
 • Audiovizuelne organizacije;
 • Organizacije aktivne u oblasti kreativnih industrija;
 • Neprofitne ogranizacije;
 • Udruženja;
 • Lokalne i regionalni nivo vlasti;
 • Preduzeća itd.

Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije
KULTURA DESK KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 339 80 26
El. pošta: kreativnaevropa@kultura.gov.rs
Internet stranica: www.kreativnaevropa.rs

ANTENA KULTURA DESKA KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 310 15 62 
El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Više informacija: Brošura Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine o Programu Kreativna Evropa

MEDIA DESK SRBIJA
Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.media.kreativnaevropa.rs
PROGRAMSKI DOKUMENTI
 1. Uredba o uspostavljanju programa Kreativna Evropa
EU DOKUMENTI I INICIJATIVE
 1. Evropska agenda za kulturu u globalizovanom svetu
 2. Radni plan za kulturu (2015-2018)
STRATEŠKI DOKUMENTI REPUBLIKE SRBIJE

Republika Srbija je potpisnica brojnih evropskih konvencija u oblasti kulture, očuvanja kulturnog i audiovizuelnog nasleđa, zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine itd.

 1. Evropske konvencije
STRATEŠKI DOKUMENTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 1. Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020.
 2. Akcioni plan za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

Svi otvoreni konkursi u okviru potprograma MEDIJI

KREATIVNA EVROPA - program

01-01-2014 - datum objavljivanja konkursa

Rok za podnošenje predloga projekata je različit u zavisnosti od pojedinačnog konkursa - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Književni prevodi 2017

KREATIVNA EVROPA - program

12-06-2017 - datum objavljivanja konkursa

25-07-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Aktuelne vesti

Pogledaj sve aktuelne vesti