Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

U skladu sa strateškim opredeljenjem Vlade Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine o putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i jačanju administrativnih kapaciteta na tom putu, kao i o potrebi povećanja mogućnosti za korišćenjem sredstava koja su nam na raspolaganju iz fondova Evropske unije, Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine je, dana 14. novembra 2014. godine, potpisao Sporazum o formiranju Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija sa Ministarstvom kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Sporazum predstavlja institucionalni okvir za pravovremeno i sveobuhvatno sprovođenje programa Evropske unije pod nazivom Kreativna Evropa – potprogram Kultura, posredstvom Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija koji predstavlja sastavni deo Ministarstva kulture i informisanja i Antene koja je sastavni deo Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.
 
Program Kreativna Evropa – potprogram Kultura pomaže delovanje kulturnih i kreativnih organizacija na međunarodnom nivou, promoviše prekograničnu razmenu kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera, a pruža i finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.
 
Formiranjem Antene stvoreni su uslovi da se na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine redovno sprovode aktivnosti informisanja o programu i javnim pozivima, edukacije zainteresovanih institucija, pružanja saveta i tehničke podrške potencijalnim aplikantima, kao i celokupna promocija programa Kreativna Evropa – potprogram Kultura.
 
Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija zvanično je počela sa radom 1. januara 2015. godine. Sedište je u prostorijama Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Ovo je prvi put da se kancelarija jednog evropskog programa nalazi u sastavu jedne pokrajinske institucije.
 
Antena treba da pruži ustanovama kulture, organizacijama civilnog društva i profesionalcima u oblasti kulture, informacije o programu i konkursima Kreativne Evrope, pomoć u pronalaženju evropskih partnera i koncipiranju projekata, pomoć u popunjavanju konkursne dokumentacije, kao i pomoć u obezbeđivanju veće vidljivosti projekata.
 
Kako bi  to postigla, Antena će kontinuirano organizovati:
 • radionice za osnovni i napredni nivo i druge edukativne aktivnosti kojima se prenose znanja i veštine neophodne za konkurisanje za finansijsku podršku u okviru programa Kreativna Evropa;
 • konferencije iz oblasti kulturne politike i kulturnog menadžmenta;
 • promocije programa Kreativna Evropa i drugih evropskih programa u vidu Info dana;
 • obuke u ustanovama kulture, u formi direktnog rada sa zaposlenima (In-house obuke);
 • predstavljanje uspešnih projekata iz Srbije, regiona i Evrope;

U saradnji sa Kultura Deskom Kreativna Evropa Srbija, Antena treba da: 
 • promoviše savremene koncepte međunarodne saradnje;
 • promoviše savremene programske i poslovne politike u oblasti kulture;
 • jača kapacitete domaćih ustanova kulture i organizacija civilnog sektora za međunarodnu saradnju;
 • podstiče interdisciplinarnost, interresornu i intersektorsku saradnju;
 • sarađuje sa javnim, civilnim i privatnim sektorom, pojedincima, neformalnim grupama i mrežama.

Aktivnosti Antene

 Otvoren konkurs za književne prevode

KE_logo_2016.jpg

U okviru Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine već četvrtu godinu deluje Antena Kultura Deska Kreativna Evropa, koja promoviše Program Kreativna Evropa – potprogram Kultura, u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije, koji kroz delovanje kulturnih i kreativnih organizacija na međunarodnom nivou, promoviše prekograničnu razmenu kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera, a pruža i finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu. 

...
CEO TEKST

 U okviru programa Kreativna Evropa u Sremskoj Mitrovici održan Info dan

DSC00018-3000.jpg

Predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koje su ujedno i predstavnice Antena Kultura deska Kreativna Evropa Srbija, Mina Radmilović Pjevac i Jovana Rapajić, održale su još jednu u nizu prezentacija na temu Programa Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Objavljeni rezultati konkursa za književne prevode u okviru programa Kultura Kreativna Evropa

KE_logo_2016.jpg

Objavljeni su rezultati konkursa za književne prevode u okviru programa Kultura Kreativna Evropa: izdavačke kuće iz Srbije su ostvarile uspeh i našu zemlju opet postavile na prvo mesto po broju odobrenih projekata na konkursu za književno prevođenje.

...
CEO TEKST


 Održana dvodnevna radionica „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

4-3000.jpg

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbije, koja je u sastavu Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, 31.10. – 01.11.2017. godine, organizovala je dvodnevnu radionicu u cilju obuke polaznika za pripremu projekata koji se finansiraju iz programa Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Rezultati javnog poziva za obuku “Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa”

ECP.jpg

Povodom organizovanja dvodnevnog seminara o pisanju predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji će se održati u Centru za privredno-tehnološki razvoj na Andrevlju, od 31. oktobra do 1. novembra 2017. godine,  bio je raspisan javni poziv. Na osnovu tog poziva,  predstavnici dvadeset pet ustanova i organizacija iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru.

...
CEO TEKST

 Info dan Fondacije 2021

EPK-2-3000.jpg
Sektor za međunarodnu saradnju Fondacije „Novi Sad 2021- Evropska prestonica kulture“, 18. oktobra 2017. u Kulturnom centru Novog Sada, organizovao je info dan pod nazivom "Floating divan",  predstavivši tom prilikom međunarodne pozive za finansiranje projekata iz kulture, sa osvrtom na primere dobre prakse u Evropi i saradnju u Dunavskom regionu.
...
CEO TEKST

 Info dan u čuvenoj Teri u Kikindi, posvećen organizacijama koje deluju u sektoru kulture

DSC_0818-3000.jpg

U toku je poziv za evropske projekte saradnje u oblasti kulture Kreativna Evropa, i na  inicijativu Centra za likovnu i primenjenu umetnost Terra iz Kikinde, predstavnice Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija održale su 4. oktobra Info dan.

...
CEO TEKST

 Otvoren konkurs za projekte evropske saradnje

21762536_1933136863604995_980093309139383547_o.jpg
Otvoren je konkurs za projekte evropske saradnje i poseban poziv za projekte koji se bave kulturnim nasleđem!
...
CEO TEKST

 Javni poziv za učešće na obuci „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“

KE_logo_2016.jpg

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku  pod nazivom „Priprema projekata u okviru programa Kreativna Evropa“  koja će biti održana od  31. oktobra do 1. novembra 2017. godine na Andrevlјu u Centru za privredno tehnološki razvoj.

...
CEO TEKST

 Održano savetovanje „Mogućnosti finansiranja projekata u oblasti kulture putem EU fondova“ u Skupštini AP Vojvodine

IMG_4494-3000.jpg
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama organizovao je jednodnevno savetovanje na temu “Mogućnosti finansiranja projekata u oblasti kulture putem EU fondova”. ...
CEO TEKST

 Forum Kreativna Evropa 2017

DSC_2475-3000.jpg

Forum Kreativna Evropa 2017, održan od 19. do 21. aprila 2017. godine, je međunarodna konferencija Deska Kreativna Evropa Srbija posvećena promovisanju programa Kreativna Evropa i temi regionalne saradnje kao strategije evropskog kulturnog razvoja. Forum tradicionalno traje 3 dana i održava se na 5 različitih lokacija u Beogradu. Inostrani partneri, strani eksperti, članovi deskova zemalja u regionu, eminentni stručnjaci iz oblasti kulture, kao i drugi posetioci činili su publiku koja se iz sata u sat kretala po različitim lokacijama. Tokom prvog dana imali smo priliku da čujemo iskustva drugih kolega iz Deskova iz susednih zemalja, kao i primere dobre prakse u različitim segmentima poput koprodukcije, razvoja publike, digitalizacije i mobilnosti.

...
CEO TEKST

 Forum Kreativna Evropa 2017

Forum-3000.jpg

Forum Kreativna Evropa se organizuje svake godine u aprilu i predstavlja najveću međunarodnu konfenciju Deska Kreativna Evropa Srbija posvećena promovisanju programa Kreativna Evropa i temi regionalne saradnje kao strategije evropskog kulturnog razvoja. Tema Foruma biće obrađena na dva nivoa: saradnja regiona i teritorija u Evropi na makro i mikro nivou, kao i saradnja i repozicioniranje država Jugoistočne Evrope. Pored teme evropske regionalne saradnje, učesnici Foruma treba da prepoznaju snage i specifičnosti kulturnog i kreativnog sektora regiona, da odgovore kako region može da razvija svoju kulturnu prepoznatljivost, da li može da koristi dobra i loša iskustva drugih evropskih regiona poput skandinavskog, baltičkog ili centralnoevropskog, kao i šta su najbolje prilike za razvoj Jugoistočne Evrope i koje je mesto programa Kreativna Evropa u tom procesu. 

...
CEO TEKST

 Okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika iz oblasti kulture”

DSC_0583-3000.jpg

Okrugli sto na temu „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju  politika iz oblasti kulture" održan je 22. decembra 2016. godine u Skupštini AP Vojvodine, u okviru aktivnosti Antene Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija planiranih za 2016. godinu.

 
...
CEO TEKST

 Okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture“


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-423fc4170a022f1f8dd226efb7c8e140 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Pozivamo Vas na okrugli sto „Važnost usklađenosti javnog i civilnog sektora u usmeravanju politika u oblasti kulture“ koju organizuje Antena Deska Kreativne Evrope kao sastavni deo Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. 

...
CEO TEKST

 Održan seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ na Andrevlju


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-3e896a11b31ea6ef2974837cf2f47b60 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizovala je seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ u Centru za privredno tehnološki razvoj Andrevlje, u periodu od 8. do 9. decembra 2016. godine.

...
CEO TEKST

 Produžen rok za prijavu na seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata’’


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-be5f473c43c979b525aa2fa62e253036 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ koji će se održati u decembru mesecu  2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-c014100aa26f241ba193e877805339e4 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema predloga projekata“ 21. i 22 novembra  2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-6d3fde60b05d31eb055a506bb67f05da could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže. Rok za dostavljanje projekata je 25. novembar 2016. godine u 12 časova.

...
CEO TEKST

 Predstavljanje programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-b22c18bc18e816ff37b980dbbe79a7ae could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44
14. septembra u Opštini Kanjiža i 15. septembra u Opštini Sremska Mitrovica  predstavnici Fonda „Evropski poslovi” APV, održali su info dan za predstavnike institucija i organizacija iz oblasti kulture u cilju predstavljanja programa Kreativna Evropa sa posebnim osvrtom na aktivnosti Antene Deska Kreativna Evropa Srbija.
...
CEO TEKST

 Seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ - Sirogojno

KE.jpg
Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizovao je seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 12. do 15. jula 2016. godine.
...
CEO TEKST

 Javni poziv Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-4e4d0b2950972d234635b8a066009e08 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 12. do 15. jula 2016. godine. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti. Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

...
CEO TEKST

 Rezultati programa Kreativna Evropa - potprogram Kultura - Podrška evropskim projektima saradnje 2016

DKES-logo.png

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu delatnost i kulturu Evropske komisije objavila je rezultate trećega Poziva za prodnošenje predloga projekata u okviru EU programa Kreativna Europa ‒ potprogram Kultura za podršku evropskim projektima saradnje.

...
CEO TEKST

 Otvoren konkurs za književne prevode


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-7185d3e57d351e041b89f35f67b80747 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Ovogodišnji konkurs za književne prevode otvoren je u okviru programa Kreativna Evropa 7. marta 2016. godine. Rok za konkurisanje je 27. april 2016. godine, a mogu se javiti izdavači s predlogom za prevođenje posebnog paketa knjiga na evropske jezike.

...
CEO TEKST

 Sa okruglog stola „Saradnja civilnog i javnog sektora“

10122015_Grujic_antena_01-3000.jpg

U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Antena Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine organizovali su okrugli sto sa temom „Saradnja civilnog i javnog sektora“. Na okruglom stolu govorili su Dimitrije Tadić, šef Deska Kreativna Evropa Srbija i predstavnik Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta i Zoran Pantelić, ispred organizacije Kuda.org. Učesnike i domaćine skupa pozdravio je Slaviša Grujić, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

...
CEO TEKST

 Održan Seminar “Program Kreativna Evropa – projekti saradnje” u Centru za privredno tehnološki razvoj AP Vojvodine na Andrevlju

IMG_2292_(Large).JPG

Na Seminaru za pripremu predloga projekata za program Kreativna Evropa, koji je 16. i 17. septembra 2015. godine organizovan u Centru za privredni i tehnoholški razvoj AP Vojvodine na Andrevlju, učestvovalo je 25 predstavnika iz sedamnaest ustanova i organizacija iz Srbije. 

...
CEO TEKST

 Obaveštenje o mestu održavanja seminara Antene Deska Kreativna Evropa Srbija


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-e74965edaba49698bd6771e4823d411d could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Obaveštavamo odabrane kandidate da će seminar Antene Deska Kreativna Evropa Srbije ‘’Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“  biti održan 16. i 17. septembra 2015. godine  u Centru za privredno-tehnološki razvoj - CePTOR na sledećoj adresi - Potes Andrevlje, Banoštor.

...
CEO TEKST

 Javni poziv Antene Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-83831f2f603f4947c1989e1a7b243a51 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Antena Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – projekti saradnje“ 16. i 17. septembra 2015. godine. Tačna lokacija seminara biće naknadno objavljena. Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa. Na seminaru će se učesnici baviti idejama i konceptima projekata, administrativnim i finansijskim aspektima projekata, i aktivno će se analizirati i unapređivati predlozi projekata učesnika.

...
CEO TEKST

 Predstavljen program rada Antene Deska Kreativna Evropa


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-b8d331d1f82de9c6c28b215ddccdc8c4 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Danas je u Pokrajinskoj vladi održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen rad Antene Deska Kreativna Evropa, koji je podržan od strane Evropske komisije.

Tim povodom prisutnima su se obratili: Slaviša Grujić pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje, Siniša Lazić direktor Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine i Luka Kulić koordinator Antena Deska Kreativna Evropa.

...
CEO TEKST

 Forum Kreativna Evropa 2015 na Kolarcu


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-b69d7643b141da31aa2d7f452ce7befe could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Radi upoznavanja šire kulturne javnosti sa glavnim programom EU za kulturu „Kreativna Evropa“ i prenošenja važne poruke da je za uspešno dobijanje sredstava EU najpre neophodno imati dobru ideju i dobru volju, Desk Kreativna Evropa Srbija je organizovao Forum Kreativna Evropa 2015, koji je održan 27. i 28. aprila 2015. godine u Beogradu.

...
CEO TEKST

 Info dаn o progrаmu „Kreаtivnа Evropа“ u Subotici


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-3d9532bba20f698b07e7a9d88275e5b2 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44

Dаnа 23. аprilа 2015. godine, Antenа Deskа Kreаtivnа Evropа Srbijа je u sаrаdnji sа Modernom gаlerijom „Likovni susret“ u Subotici, održala Info dаn o progrаmu „Kreаtivnа Evropа“.

...
CEO TEKST

 Održan info-dan o programu Kreativna Evropa


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-6204beee05ab274c62c5a767d6e744c8 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44
U svečanoj sali Matice srpske danas je Antena kancelarija Deska Kreativna Evropa Srbija, u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske, organizovala info-dan o programu Kreativna Evropa. Tim povodom, prisutnima su se obratili pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Siniša Lazić, direktor Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović, šef Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić i članovi tima Antene kancelarije Deska Kreativna Evropa Srbija. ...
CEO TEKST

 Potpisan Sporazum o formiranju Antena Deska Kreativna Evropa u AP Vojvodini


Notice: For some reason the output file /home/vojvodin/vh_eu/uploads/_CGSmartImage/img-c13a66a710e2b9eb9cd487d4490f6bd7 could not be found (or could not be read) in /home/vojvodin/vh_eu/modules/CGSmartImage/action.default.php on line 44
U Galeriji Matice srpske u Novom Sadu potpisan je Sporazum o formiranju Antene Deska Kreativna Evropa kojim su stvoreni uslovi za sveobuhvatno implementiranje potprograma Kultura, dela okvirnog progr ...
CEO TEKST

 Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine održao dve radionice u okviru Konferencije Deska Kreativne Evrope Ministarstva za kulturu i informisanje

euflaggrey.jpg
U periodu od 30. juna do 2. jula, Desk Kreativne Evrope Ministarstva za kulturu i informisanje, organizovao je Konferenciju pod nazivom ,,Program Kreativna Evropa 2014-2020: Srbija i perspektive evrop ...
CEO TEKST

KREATIVNA EVROPA

 • Progrаm Evropske unije u oblasti kulture i audiovizuelnih umetnosti
 • Budžet: 1,46 milijardi evra
 • Trajanje progrаmа: 1. jаnuаr 2014 – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Mina Radmilović Pjevac i Jovana Rapajić
El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

 • Podrška za inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;
 • Podrška za inicijative audiovizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audiovizuelnim delima;
 • Podrška međusektorskoj saradnji, uklјučujući Program za garancije i međudržavnu saradnju .

Program Kreativna Evropa, pored međusektorske saradnje, ima dva potprograma - KULTURA i MEDIJI.

POTPROGRAM 1– Kultura – izvođačke i vizuelne umetnosti, nasleđe i druge oblasti
 • EVROPSKI PROJEKTI saradnje između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalјa;
 • EVROPSKE MREŽE koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
 • EVROPSKE PLATFORME, uspostavlјanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela;
 • KNJIŽEVNI PREVODI, inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije
POTPROGRAM 2– Mediji – Bioskopi i audiovizuelni sektor
 • Pristup tržištima
 • Razvoj publike
 • Mreža bioskopa
 • Podrška razvoju
 • Podrška distribuciji
 • Filmski festivali
 • Fond za međunarodnu koprodukciju
 • Usavršavanje
 • TV program
 • Razvoj video igara
MEĐUSEKTORSKA SARADNJA – politike saradnje, poprečne mere, garancije
EVROPSKE NAGRADE:
 • Evropska prestonica kulture
 • Dani evropske baštine
 • Evropska oznaka nasleđa
 • Evropa Nostra
 • Nagrada za savremenu arhitekturu
 • Nagrada za književnost
 • European Border Breaker Awards
 • Prix MEDIA
 • Člаnice Evropske unije
 • Člаnice EFTA: Islаnd, Norveškа
 • Zemlje kаndidаti i potencijalni kandidati za članstvo u EU: Albаnijа, BJR Mаkedonijа, Bosnа i Hercegovinа, Crnа Gorа, Srbijа
 • Zemlje susedstva: Gruzijа, Moldаvijа, Ukrajina 
 • Bioskopi i mreže bioskopa;
 • Izdavačke kuće;
 • Institucije kulture;
 • Audiovizuelne organizacije;
 • Organizacije aktivne u oblasti kreativnih industrija;
 • Neprofitne ogranizacije;
 • Udruženja;
 • Lokalne i regionalni nivo vlasti;
 • Preduzeća itd.

Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije
KULTURA DESK KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 339 80 26
El. pošta: kreativnaevropa@kultura.gov.rs
Internet stranica: www.kreativnaevropa.rs

ANTENA KULTURA DESKA KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 310 15 62 
El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Više informacija: Brošura Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine o Programu Kreativna Evropa

MEDIA DESK SRBIJA
Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.media.kreativnaevropa.rs
PROGRAMSKI DOKUMENTI
 1. Uredba o uspostavljanju programa Kreativna Evropa
EU DOKUMENTI I INICIJATIVE
 1. Evropska agenda za kulturu u globalizovanom svetu
 2. Radni plan za kulturu (2015-2018)
STRATEŠKI DOKUMENTI REPUBLIKE SRBIJE

Republika Srbija je potpisnica brojnih evropskih konvencija u oblasti kulture, očuvanja kulturnog i audiovizuelnog nasleđa, zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine itd.

 1. Evropske konvencije
STRATEŠKI DOKUMENTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 1. Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020.
 2. Akcioni plan za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.

Svi otvoreni konkursi u okviru potprograma MEDIJI

KREATIVNA EVROPA - program

01-01-2014 - datum objavljivanja konkursa

Rok za podnošenje predloga projekata je različit u zavisnosti od pojedinačnog konkursa - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Podrška projektima književnih prevoda 2018

KREATIVNA EVROPA - program

27-03-2018 - datum objavljivanja konkursa

23-05-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK