O programu KREATIVNA EVROPA

KREATIVNA EVROPA

 • Progrаm Evropske unije u oblasti kulture i audiovizuelnih umetnosti
 • Budžet: 1,46 milijardi evra
 • Trajanje progrаmа: 1. jаnuаr 2014 – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Mina Radmilović Pjevac i Jovana Rapajić
El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

 • Podrška za inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;
 • Podrška za inicijative audiovizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audiovizuelnim delima;
 • Podrška međusektorskoj saradnji, uklјučujući Program za garancije i međudržavnu saradnju .

Program Kreativna Evropa, pored međusektorske saradnje, ima dva potprograma - KULTURA i MEDIJI.

POTPROGRAM 1– Kultura – izvođačke i vizuelne umetnosti, nasleđe i druge oblasti
 • EVROPSKI PROJEKTI saradnje između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalјa;
 • EVROPSKE MREŽE koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
 • EVROPSKE PLATFORME, uspostavlјanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela;
 • KNJIŽEVNI PREVODI, inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije
POTPROGRAM 2– Mediji – Bioskopi i audiovizuelni sektor
 • Pristup tržištima
 • Razvoj publike
 • Mreža bioskopa
 • Podrška razvoju
 • Podrška distribuciji
 • Filmski festivali
 • Fond za međunarodnu koprodukciju
 • Usavršavanje
 • TV program
 • Razvoj video igara
MEĐUSEKTORSKA SARADNJA – politike saradnje, poprečne mere, garancije
EVROPSKE NAGRADE:
 • Evropska prestonica kulture
 • Dani evropske baštine
 • Evropska oznaka nasleđa
 • Evropa Nostra
 • Nagrada za savremenu arhitekturu
 • Nagrada za književnost
 • European Border Breaker Awards
 • Prix MEDIA
 • Člаnice Evropske unije
 • Člаnice EFTA: Islаnd, Norveškа
 • Zemlje kаndidаti i potencijalni kandidati za članstvo u EU: Albаnijа, BJR Mаkedonijа, Bosnа i Hercegovinа, Crnа Gorа, Srbijа
 • Zemlje susedstva: Gruzijа, Moldаvijа, Ukrajina 
 • Bioskopi i mreže bioskopa;
 • Izdavačke kuće;
 • Institucije kulture;
 • Audiovizuelne organizacije;
 • Organizacije aktivne u oblasti kreativnih industrija;
 • Neprofitne ogranizacije;
 • Udruženja;
 • Lokalne i regionalni nivo vlasti;
 • Preduzeća itd.

Ministartsvo kulture i informisanja Republike Srbije
KULTURA DESK KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 339 80 26
El. pošta: kreativnaevropa@kultura.gov.rs
Internet stranica: www.kreativnaevropa.rs

ANTENA KULTURA DESKA KREATIVNA EVROPA SRBIJA
Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 310 15 62 
El. pošta: kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Više informacija: Brošura Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine o Programu Kreativna Evropa

MEDIA DESK SRBIJA
Filmski centar Srbije
Koče Popovića 9/3, 11000 Beograd, Srbija
Internet stranica: www.media.kreativnaevropa.rs
PROGRAMSKI DOKUMENTI
 1. Uredba o uspostavljanju programa Kreativna Evropa
EU DOKUMENTI I INICIJATIVE
 1. Evropska agenda za kulturu u globalizovanom svetu
 2. Radni plan za kulturu (2015-2018)
STRATEŠKI DOKUMENTI REPUBLIKE SRBIJE

Republika Srbija je potpisnica brojnih evropskih konvencija u oblasti kulture, očuvanja kulturnog i audiovizuelnog nasleđa, zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine itd.

 1. Evropske konvencije
STRATEŠKI DOKUMENTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
 1. Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020.
 2. Akcioni plan za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.