Podrška lokalnim samoupravama kroz FEP ture i projekte

Podrška lokalnim samoupravama kroz FEP ture i projekte

Upoznajte, učestvujte i iskoristite fondove koji nude bespovratna sredstva.
Takmičite se i pripremajte projekte.

Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine će upoznati Vašu opštinu sa Instrumentom zа pretpristupnu pomoć (IPA) i mogućnostima finаnsirаnjа putem fondovа Evropske unije, sa аktivnostimа Evropske unije usmerenim ka držаvаmа zаpаdnog Bаlkаnа, uprаvljаnjem projektnim ciklusom i dr. FEP ture su nаmenjene zаposlenimа u lokаlnim sаmouprаvama, okruzima, privrednim komorаmа, te drugim relevаntnim institucijаmа i zаinteresovаnim građanimа.

Ukoliko želite da posetimo Vašu opštinu, kontaktirajte nas!

Dodatne informacije:

Mina Radmilović Pjevac
Tel: +381 21 310 15 62
El. pošta: radmilovic.pjevac@vojvodinahouse.eu

Jovana Kontić
Tel: +381 21 310 15 61
El. pošta: kontic@vojvodinahouse.eu

Projekti u opštinama APV finansirani iz fondova EU

Opštine u Vojvodini

Kliknite na ikonicu i saznajte novosti iz izabrane opštine!