Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

DIREKTOR

SLUŽBA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Grupa za opšte poslove

Grupa za materijalno-finansijske poslove

SEKTOR ZA EVROPSKE PROGRAME I PROJEKTE

Odsek za evropske projekte

Odsek za evropske programe i edukaciju

SEKTOR ZA EVROPSKU SARADNJU

Odsek za saradnju sa evropskim, regionalnim i međunarodnim institucijama

Odsek za saradnju sa republičkim i pokrajinskim institucijama i lokalnim samoupravama