Kontakt

Kontakt

Adresa sedišta i poštanska adresa Fonda Evropski poslovi" AP Vojvodine:
Bulevar Mihajla Pupina 16 (p.p.2)
21108 Novi Sad
Srbija
Prostorije Fonda i adresa za ličnu dostavu dokumenata:
Master centar Novosadskog sajma
(službeni ulaz br. 5, sprat 6)
Hajduk Veljkova 11
21000 Novi Sad
Srbija

Direktor: 021 / 310 20 91

Sektor za evropske programe i projekte

  • Odsek za evropske projekte: 021 / 310 15 62
  • Odsek za evropske programe i edukaciju: 021 / 310 15 60

Sektor za evropsku saradnju

  • Odsek za saradnju sa evropskim, regionalnim i međunarodnim institucijama: 021 / 310 20 93
  • Odsek za saradnju sa republičkim i pokrajinskim institucijama i lokalnim samoupravama: 021 / 310 20 93

Služba za opšte i zajedničke poslove

  • Grupa za opšte poslove: 021 / 310 20 86
  • Grupa za materijalno-finansijske poslove: 021 / 310 20 83

El. poštaoffice@vojvodinahouse.eu

Kancelarija AP Vojvodine u Briselu
Boulevard du Régent 53 / Regentlaan 53
1000 Bruxelles / 1000 Brussel

Belgija

Tel/faks: +32 2 514 65 75
El. pošta: office@vojvodinahouse.eu

Pišite nam

Aktuelne vesti

22-05-2018   FEP ture u Adi i Bečeju
Pogledaj sve aktuelne vesti