Evropska nedelja regiona i gradova 2016

Vojvodina na Evropskoj nedelji regiona i gradova 2016

Ovogodišnja 14. po redu manifestacija „Evropska nedelja regiona i gradova 2016“, koju organizuju Komitet regiona i Generalni direktorat za regionalnu politiku, i koja je održana u periodu od 10-13. oktobra 2016. godine u Briselu, odvijala se pod sloganom „Regioni i gradovi za održiv i inkluzivan rast“ (“Regions and Cities for sustainable and inclusive growth"), a programski deo manifestacije bio je podeljen u tri tematske celine: 1. Održan i održiv ekonomski rast; 2. Inkluzivan ekonomski rast; 3. Pojednostavljivanje Evropskih strukturnih i investicionih (ESI) fondova.

Radionica „Preduzetništvo mladih: ključ za unapređenje konkurentnosti i rast u regionima“

U okviru Evropske nedelje regiona i gradova 2016,  AP Vojvodina je preko Fonda “Evropski poslovi AP Vojvodine” – Kancelarije Vojvodine u Briselu uzela učešće u regionalnom partnerstvu pod nazivom „Preduzetničko obrazovanje za ekonomski rast“ sa regionima: Umbrija (Italija), Severna Irska (Ujedinjeno Kraljevstvo), Vojvodstvo Podlasko i Vojvodstvo Svetokriško (Poljska), Region Prešov (Slovačka), Karlovačka i Varaždinska Županija (Hrvatska) na radionici pod nazivom „Preduzetništvo mladih: ključ za unapređenje konkurentnosti i rast u regionima“, 11. oktobra 2016. godine, u predstavništvu Severne Irske u Briselu.

Na radionici su govorili evropski i regionalni eksperti, uključujući Ivana Stefaneca, člana Evropskog parlamenta, a u okviru prvog panela koji se odnosio na „Strateški pristup mladima i stručnom obrazovanju“, govorila je Anita Vela, zamenik šefa Odeljenja u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, i Simone Baldasari, službenik u Generalnom direktoratu za unutrašnje tržište, industriju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća. Ispred regija članica konzorcijuma govorili su Ana Avgustin, glavni stručnjak Asocijacije funkcionalne oblasti grada  Bialystok;  Frenki Mekort iz „Invest NI“; Maja Leman, savetnica u Agenciji za regionalni razvoj Varaždinske županije; i Gregor Oraviec, direktor Odeljenja za regionalnu politiku u Kancelariji Maršala regije Svetokriško. U okviru drugog panela pod nazivom „Primeri najbolje prakse u podršci preduzetnicima“ govorili su Guy Lejune, viši ekspert u Generalnom direktoratu za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju. Regionalna iskustva preneli su Ana Askani, šefica odeljenja za međunarodnu saradnju Regije Umbrija; Marijana Maksimović, pomoćnica direktora Garancijskog fonda AP Vojvodine; Slavomir Kožar, direktor Srednje elektrotehničke škole u Prešovu; Biserka Marčinko, Ekonomska i turistička škola iz Karlovaca. Moderatorka je bila Karolin Džener, glavna izvršna službenica, „JA Europe“, koja je najveća evropska neprofitna organizacija koja se bavi edukativnim programima u oblasti preduzetništva, spremnosti za posao i finansijske pismenosti, koja je do sada imala kontakte sa 3,5 miliona studenata iz 39 zemalja tokom 2015. godine.

Cilj debate je bio da pokaže uticaj preduzetničkog obrazovanja i obučavanja radi podrške rastu i kreiranju biznisa. Ovaj događaj je pružio uvid u raspoložive instrumente i programe kao i uticaj na stvaranje i razvoj biznisa kroz razmenu preduzetničkih iskustava. To je bila prilika da predstavnici regionalnih vlasti razgovaraju o uklanjanju postojećih administrativnih barijera i pruže podršku preduzetnicima u ključnim fazama poslovnog ciklusa. Ovo je takođe bila prilika za razmenu regionalnih primera dobre prakse u ovoj oblasti, uz potvrdu da regionalne vlasti imaju inovativan strateški pristup prema ovom pitanju. Cilj je bio da se uspostavi dijalog između donosioca političkih odluka i zainteresovanih strana i utvrdi na koji način regioni i gradovi mogu napredovati u promovisanju inkluzivnog preduzetništva, uključujući i promene obrazovnih metodologija na svim nivoima u skladu sa stvarnim potrebama regionalnih tržišta i podršku novim inicijativama. Razmena najboljih praksi je bila putokaz za to kako mladi ljudi mogu da iskoriste sposobnosti i stavove koje bi stekli sa novim obrazovanjem, te da preuzmu odgovornost za vlastite živote,  utiču na svoju budućnost i igraju aktivnu ulogu kao građani Evrope. 

Obeležavanja Dana Vojvodine u Briselu - Prijem Experience Vojvodina

U Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji, dana 12. oktobra 2016. godine,  održan je veoma posećen prijem „Experience Vojvodina“, na kome su predstavljeni potencijali Vojvodine predstavnicima drugih evropskih regija i gradova, kao i privrednicima zainteresovanim za ulaganje u Vojvodinu, a u zajedničkoj organizaciji Pokrajinske vlade, Skupštine AP Vojvodine, VIP Fonda i Fonda  „Evropski poslovi” AP Vojvodine, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije.

Na skupu su se prisustnima obratili Ambasadorka RS pri EU Ana Hrustanović, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i gradonačenik Novog Sada Miloš Vučević.  

Ovaj događaj jе spadao u sporedne skupove („SIDE EVENT“) u okviru Evropske nedelje regiona i gradova. 

 

 

 

Pored toga, tokom Evropske nedelje regiona i gradova 2016, uz podršku Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, delegacija AP Vojvodine je imala brojne sastanke sa zvaničnicima evropskih institucija, među koje spadaju Eduard Kukan, član Evropskog parlamenta i predsedavajući delegacije EU-Srbija Parlamentarnog komiteta za stabilizaciju i pridruživanje, Henoveva Ruis Kalavera, direktorka Sektora za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za evropsku politiku susedstva i pregovore, kao i niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima više evropskih regiona, kao što su nemačke pokrajine Baden-Virtemberg i Hesen, austrijska pokrajina Štajerska i Osječko-baranjska županija iz Hrvatske.

Delegacija Vojvodine je na sastancima sa predstavnicima pomenutih regiona izložila prioritete Pokrajinske vlade koji se odnose na brži ekonomski razvoj, razvoj poljoprivrede i usmerenost na ulaganja u slabije razvijene opštine u Vojvodini i naišla na potvrdu sagovornika da se radi o oblastima u kojima je moguće unapređivati postojeću saradnju. Na svim sastancima razmatrana je i mogućnost razmene studenata radi stručnog usavršavanja. Kao najvažnija stvar, koja Vojvodinu čini dobrim primerom u regionu, pa i u Evropi, jeste odnos prema nacionalnim manjinama i negovanje visokog stepena multietničnosti, složili su se sagovornici na ovim sastancima.

 

 Dodatne informacije: 

Evropska nedelja regiona i gradova 2016 – Izveštaj

Aktuelne vesti

22-05-2018   FEP ture u Adi i Bečeju
Pogledaj sve aktuelne vesti