Druga generacija polaznika Specijalističkog programa pod nazivom „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ (u daljem tekstu Program) koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu je uspešno završila Program. 

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Specijalističkog programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Specijalistički program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava. 
 
Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:
 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže između polaznika.
Prednosti Programa:
 • Sticanje kvalifikacija za upravljanje sredstvima Evropske unije 
 • Upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije
 • Nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020.
 • Fleksibilnost u pohađanju nastave
 • Kvalifikovani predavači sa iskustvom
 • Stručna praksa u regionu EU
 • Sertifikat na kraju Specijalističkog programa
 • Širenje mreže potencijalnih partnera
 • Iskustva u pripremi i implementaciji projekata
 • Predstavljanje uspešnih projekata
Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz šest modula (Pravo i politike evropske unije, Regionalne razvojne politike i Evropska unija, Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata, Osnovne smernice i principi programa Evropske unije, Programi Evropske unije i Evaluacija i implementacija projekata) sa ukupno 20 nastavnih disciplina i okvirnim fondom časova od 195 časova aktivne nastave i 70 časova mentorskog rada po polazniku.

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja (za svih 6 modula). Nastava će se izvoditi petkom posle podne i subotom. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto održavanja: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu.

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Evropske unije.

Program je namenjen zaposlenima u:
 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinicama lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.)
 • visokoškolske institucije, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.
Kriterijumi za polaznike:
 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti;
 • Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Specijalističkog programa (motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
 • Poznavanje rada na računaru (MSOffice paket);
 • Mogućnost prisustva na svim modulima.
Kriterijumi za odabir:
 • Ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • Uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • Ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.
NAPOMENA: Kompletan Specijalistički program finansiran je sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Specijalistički program je sproveden u periodu od aprila do jula 2016. godine.