Generacije Programa 2017
Treća generacija polaznika Programa ’’Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’ (u daljem tekstu Program) koju sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu, krenuo je sa radom.

Uzimajući u obzir da se svake godine značajna EU sredstva odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, a shodno Akcionom planu za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020.godine, osnovni cilj Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’ je upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava. 
 
Kao specifični ciljevi izdvajaju se sledeći:
 • Sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
 • Obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
 • Uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
 • Razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
 • Sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
 • Uspostavljanje institucionalne mreže između polaznika.
Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula (Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja, Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, Programi Evropske unije i Upravljanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom od 200 časova aktivne nastave.
 
Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja (za sva 4 modula). Nastava će se izvoditi petkom posle podne i subotom. Načini izvođenja nastave obuhvataju klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto održavanja: Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu.
 
Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima, kao što su IPA programi i programi Evropske unije.
 
Program je namenjen zaposlenima u:
 • pokrajinskoj administraciji,
 • jedinici lokalne samouprave,
 • razvojnim agencijama,
 • kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
 • opštinskim turističkim organizacijama,
 • javnim i javno-komunalnim preduzećima,
 • institucijama kulture,
 • organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.)
 • visokoškolske institucije, institutima i istraživačkim ustanovama,
 • drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.
 Kriterijumi za polaznike:

 • Stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine
 • Lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti;
 • Motivisanost kandidata da prisustvuju svim modulima Programa (motivaciono pismo u okviru prijavnog formulara),
 • Poznavanje rada na računaru (MSOffice paket);
 • Mogućnost prisustva na svim modulima.
 Kriterijumi za odabir:

 • Ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
 • Uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
 • Ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.
 
NAPOMENA: Kompletan Program finansiran je sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Početak Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’ predviđen je za mesec maj 2017. godine. Završetak nastave predviđen je za mesec novembar 2017. godine.