Video

Medijski kutak

Dnevnik

Vest o održanoj obuci Fonda „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ u Bačkoj Topoli od 21. do 23. juna 2017. godine.

LINK

Projekat "Odgovor na sve vanredne situacije"

Vest u okviru „Dnevnika“ Radio-televizije Vojvodina o projektu „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti“, koju zajednički sprovode, sa srpske strane, Sekretarijat Pokrajinske vlade, Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, i sa hrvatske strane, Vukovarsko-srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kao i o projektu „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja–Bezdan”, koji zajednički sprovode, sa srpske strane, JVP „Vode Vojvodine” i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, i sa mađarske strane Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja Baja. LINK

Regionalni projekat procene rizika od nepogoda

Završna konferencija projekta „Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika (DR SHARE)” održana je u Novom Sadu 20. maja 2017. godine.

Projekat zajednički sprovode, sa srpske strane, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, sa hrvatske strane, Vukovarsko – srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko – srijemske županije HRAST d.o.o i Državna uprava za zaštitu i spašavanje,i sa strane BiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske. 

LINK

Pomoć u upravljanju sistemima civilne zaštite

Vest o razvijenoj internet aplikaciji u okviru projekta „ Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika”, čija će upotreba pomoći u upravljanju sistemima civilne zaštite u vanrednim situacijama.
Projekat zajednički sprovode, sa srpske strane, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, sa hrvatske strane, Vukovarsko – srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko – srijemske županije HRAST d.o.o i Državna uprava za zaštitu i spašavanje,i sa strane BiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske. 
LINK

NS: Kurs za Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove

Svečano otvaranje Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’, koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu,  a koji je finansiran sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.

LINK

Tri godine od poplava u selu Jamena

Vest u okviru „Dnevnika“ Radio-televizije Vojvodina o projektu „Odgovor na sveprisutne vanredne situacije u pograničnoj oblasti“, koju zajednički sprovode, sa srpske strane, Sekretarijat Pokrajinske vlade, Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, i sa hrvatske strane, Vukovarsko-srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kao i o projektu „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja–Bezdan”, koji zajednički sprovode, sa srpske strane, JVP „Vode Vojvodine” i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine, i sa mađarske strane Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlјa Baja.

LINK