Zatvoreni EU konkursi

Zatvoreni EU konkursi


FILTER
  • Izaberi kategoriju - zatvoreni EU konkursi
  • Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020
  • Kreativna Evropa
  • Erazmus +
  • Evropa za građane i građanke
  • Horizont 2020
  • KOSME
  • EaSI
  • Evropski zdravstveni program III
  • Ostali konkursi

VP/2018/002 - Mere informisanja i obuke radničkih organizacija

EaSI - program

18-03-2018 - datum završetka konkursa

Erazmus povelja za visoko obrazovanje - EACEA/03/2018

Erazmus + - program

22-03-2018 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Erazmus + - program

08-03-2018 - datum završetka konkursa

Savezi sektorskih veština

Erazmus + - program

28-02-2018 - datum završetka konkursa

Savezi znanja

Erazmus + - program

28-02-2018 - datum završetka konkursa

IPARD 2 – instrument za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj - Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

26-02-2018 - datum završetka konkursa

Žan Mone aktivnosti 2018

Erazmus + - program

22-02-2018 - datum završetka konkursa

Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus + - program

15-02-2018 - datum završetka konkursa

Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu

Erazmus + - program

15-02-2018 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Erazmus + - program

08-02-2018 - datum završetka konkursa

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014-2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

26-01-2018 - datum završetka konkursa

Projekti evropske saradnje 2018

Kreativna Evropa - program

18-01-2018 - datum završetka konkursa

Broker za nabavku inovacija: stvaranje veza radi olakšavanja javnih nabavki u oblasti inovacija

KOSME - program

04-01-2018 - datum završetka konkursa

Projekti organizacija civilnog društva

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2018 - datum završetka konkursa

Evropsko sećanje

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2018 - datum završetka konkursa

Mreža gradova

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2018 - datum završetka konkursa

Bratimljenje gradova

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2018 - datum završetka konkursa

Internacionalizacija klastera u sekoru odbrane i bezbednosti

KOSME - program

13-12-2017 - datum završetka konkursa

Poziv za finansiranje lansiranja projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

07-12-2017 - datum završetka konkursa

Podrška projektima saradnje u vezi sa evropskom godinom kulturnog nasleđa 2018

Kreativna Evropa - program

22-11-2017 - datum završetka konkursa

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-BiH 2014-2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

16-11-2017 - datum završetka konkursa

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR): Globalni poziv za podnošenje predloga projekata 2017

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

09-11-2017 - datum završetka konkursa

Podrška lokalnim samoupravama - Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

20-10-2017 - datum završetka konkursa

Evropska škola debate

EU info centar - program

20-10-2017 - datum završetka konkursa

Evropska mreža inkubacije za kreativne inovacije

KOSME - program

19-10-2017 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata EACEA-33/2017: Operativni grantovi - Strukturalna podrška evropskim istraživačkim organizacijama i organizacijama civilnog društva na evropskom nivou

Evropa za građane i građanke - program

18-10-2017 - datum završetka konkursa

Obuka za mala i srednja preduzeća u centrima za kupovinu

KOSME - program

03-10-2017 - datum završetka konkursa

Uspostavljanje četvorogodišnjih okvirnih partnerskih sporazuma za podršku mrežama na nivou EU koje su aktivne u oblastima socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva ili mikrofinansiranja i finansiranja socijalnih preduzeća i Operativni grantovi 2018

EaSI - program

29-09-2017 - datum završetka konkursa

Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za učestvovanje u ReLOaD projektu

Program Ujedinjenih nacija za razvoj - program

22-09-2017 - datum završetka konkursa

Otvoreni poziv 2017. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Ministarstvo kulture i informisanja - program

01-09-2017 - datum završetka konkursa

Mreže gradova 2017 - drugi rok

Evropa za građane i građanke - program

01-09-2017 - datum završetka konkursa

Bratimljenje gradova 2017 - drugi rok

Evropa za građane i građanke - program

01-09-2017 - datum završetka konkursa

Književni prevodi 2017

Kreativna Evropa - program

25-07-2017 - datum završetka konkursa

Jačanje EU integracija u Srbiji i Crnoj Gori

Ambasada Norveške - program

01-07-2017 - datum završetka konkursa

Podrška promociji i razvoju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda vezan za kulturne i kreativne industrije

KOSME - program

29-06-2017 - datum završetka konkursa

VP/2017/001 - Podrška socijalnom dijalogu

EaSI - program

15-06-2017 - datum završetka konkursa

VP/2017/004 - Unapređivanje ekspertize u oblasti radnih odnosa

EaSI - program

15-06-2017 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata 2017

CEI fond za saradnju - program

13-06-2017 - datum završetka konkursa

VP/2017/005: Poziv za projekte iz oblasti rada na crno

EaSI - program

12-06-2017 - datum završetka konkursa

Konkurs Evropske komisije za najbolju ideju u oblasti preduzetništva

Evropska komisija - program

10-06-2017 - datum završetka konkursa

VP/2017/003 - Postavljanje radnika: poboljšanje administrativne saradnje i pristupa informacijama

EaSI - program

09-06-2017 - datum završetka konkursa

Erazmus za mlade preduzetnike

KOSME - program

07-06-2017 - datum završetka konkursa

Dunavski transnacionalni program: Drugi poziv za podnošenje predloga projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

06-06-2017 - datum završetka konkursa

VP/2016/017 - PROGRESS: Implementacija pilot faze Evropskog servisa za praćenje za penzije

EaSI - program

31-05-2017 - datum završetka konkursa

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pokrajinski sekretarijat za finansije - program

26-05-2017 - datum završetka konkursa

VP/2017/08 - Informisanje, konultacija i učešće predstavnika privrede

EaSI - program

23-05-2017 - datum završetka konkursa

Internacionalizacija klastera

KOSME - program

23-05-2017 - datum završetka konkursa

Program podrške civilnom društvu i medijima 2016-2017

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

19-05-2017 - datum završetka konkursa

VP/2017/002: Mere informisanja i obuke radničkih organizacija

EaSI - program

15-05-2017 - datum završetka konkursa

Poziv 2017: Zajedničke akcije

Evropski zdravstveni program III - program

11-05-2017 - datum završetka konkursa

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije - program

10-05-2017 - datum završetka konkursa

Savezi sektorskih veština EACEA 04/2017

Erazmus + - program

02-05-2017 - datum završetka konkursa

Podrška evropskim platformama 2017

Kreativna Evropa - program

27-04-2017 - datum završetka konkursa

Obezbeđivanje poboljšanja uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo*

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

18-04-2017 - datum završetka konkursa

RegioStars 2017

Evropska komisija - program

10-04-2017 - datum završetka konkursa

Sport: Kolaborativna partnerstva

Erazmus + - program

06-04-2017 - datum završetka konkursa

Sport: Mala kolaborativna partnerstva

Erazmus + - program

06-04-2017 - datum završetka konkursa

Sport: Neprofitni evropski sportski događaji

Erazmus + - program

06-04-2017 - datum završetka konkursa

COS-DRONES-2016-03-02: Razvoj kulture privatnosti i zaštite podataka u sektoru bespilotnih letelica (dronovi)

KOSME - program

04-04-2017 - datum završetka konkursa

Podrška za obezbeđivanje zdravstvenih, komunalnih i socijalnih usluga u srpskim opštinama koje zbrinjavaju migrante i izbeglice

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

31-03-2017 - datum završetka konkursa

VP/2016/15 - Brza integracija državljana trećih zemalja u tržište rada usmerena isključivo ka azilantima, izbeglicama i članovima njihovih porodica

EaSI - program

30-03-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Erazmus + - program

29-03-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 2: Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih 2017

Erazmus + - program

08-03-2017 - datum završetka konkursa

Evropsko sećanje 2017

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2017 - datum završetka konkursa

Bratimljenje gradova 2017

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2017 - datum završetka konkursa

Mreže gradova 2017

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2017 - datum završetka konkursa

Projekti civilnog društva 2017

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 2: Savezi znanja 2017

Erazmus + - program

28-02-2017 - datum završetka konkursa

Projekti školskih zajednica u susret socijalnim izazovima

Akademija centralnoevropskih škola - program

28-02-2017 - datum završetka konkursa

Žan Mone

Erazmus + - program

23-02-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 1: Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus + - program

16-02-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 2: Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja 2017

Erazmus + - program

09-02-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 1: Mobilnost za škole

Erazmus + - program

02-02-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 1: Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Erazmus + - program

02-02-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 1: Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih

Erazmus + - program

02-02-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 1: Mobilnost mladih

Erazmus + - program

02-02-2017 - datum završetka konkursa

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

31-01-2017 - datum završetka konkursa

Konkurs za istraživačke radove na temu prekogranične saradnje

Jačanje kapaciteta institucija za prekograničnu saradnju (CBIB+) - program

23-01-2017 - datum završetka konkursa

Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji

Beogradska otvorena škola - program

22-01-2017 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 3: Partnerstvo između organizacija neformalnog i stručnog obrazovanja i privrede povodom učenja zasnovanog na radu i praksi

Erazmus + - program

17-01-2017 - datum završetka konkursa

Grantovi za organizacije civilnog društva

ActionSEE - program

15-01-2017 - datum završetka konkursa

Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje

Razvojna agencija Srbije - program

31-12-2016 - datum završetka konkursa

COS-MigrantsENT-2016-4-02: Šeme za podršku poduzetništva migranata

KOSME - program

20-12-2016 - datum završetka konkursa

Grantovi za projekte

Demokratski fond Ujedinjenih nacija: - program

15-12-2016 - datum završetka konkursa

COST akcije

COST Evropska saradnja u oblasti nauke i tehnologije - program

07-12-2016 - datum završetka konkursa

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2016. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pokrajinski sekretarijat za finansije - program

30-11-2016 - datum završetka konkursa

Podrška evropskim mrežama EACEA 39/2016

Kreativna Evropa - program

25-11-2016 - datum završetka konkursa

Evropski projekti saradnje 2017

Kreativna Evropa - program

23-11-2016 - datum završetka konkursa

Obezbeđivanje poboljšanih uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo*

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

15-11-2016 - datum završetka konkursa

Globalni poziv za dostavljanje predloga projekata 2016

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) - program

14-10-2016 - datum završetka konkursa

Podrška za razvoj poslovanja na unutrašnjem tržištu putem unapređenja jedinstvenih kontakt tačaka – Podizanje svesti među preduzetnicima o Jedinstvenim kontakt tačkama

KOSME - program

11-10-2016 - datum završetka konkursa

Podrška lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

10-10-2016 - datum završetka konkursa

Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija: Poziv za podnošenje strateških projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

30-09-2016 - datum završetka konkursa

Multilateralna naučno-tehnološka saradnja u Dunavskom regionu

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

30-09-2016 - datum završetka konkursa

Program za podršku civilnom društvu 2015

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

13-09-2016 - datum završetka konkursa

Trajna stambena rešenja i poboljšanje infrastrukture u romskim naseljima

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

09-09-2016 - datum završetka konkursa

Otvoreni poziv 2016. za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Ministarstvo kulture i informisanja - program

01-09-2016 - datum završetka konkursa

Mreža gradova 2016 - drugi rok

Evropa za građane i građanke - program

01-09-2016 - datum završetka konkursa

Bratimljenje gradova 2016 - drugi rok

Evropa za građane i građanke - program

01-09-2016 - datum završetka konkursa

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) - Grant šema za Srbiju za 2016. i 2017. godinu

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

29-07-2016 - datum završetka konkursa

Poboljšanje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama

KOSME - program

28-07-2016 - datum završetka konkursa

Razvoj efektivnih društvenih usluga u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

15-07-2016 - datum završetka konkursa

Poboljšanje ekspertize u oblasti radnih odnosa

EaSI - program

15-07-2016 - datum završetka konkursa

Javni poziv za dostavljanje predloga projekata za pilotiranje mera propisanih Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou

Evropski progres - program

04-07-2016 - datum završetka konkursa

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

06-07-2016 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima - drugi krug - 2016

Erazmus + - program

01-07-2016 - datum završetka konkursa

Podrška socijalnom dijalogu

EaSI - program

30-06-2016 - datum završetka konkursa

Deljenje informacija i informativne aktivnosti usmerene ka mladima o Garanciji za mlade (Youth Guarantee)

EaSI - program

30-06-2016 - datum završetka konkursa

Postavljanje radnika: poboljšanje administrativne saradnje i pristupa informacijama

EaSI - program

28-06-2016 - datum završetka konkursa

KEP Italija - Poziv za podnošenje predloga projekata 2016

Centralno evropska inicijativa (CEI) - program

27-06-2016 - datum završetka konkursa

Javni poziv za Unapređenje konkurentnosti putem otvaranja novih radnih mesta

Evropski progres - program

22-06-2016 - datum završetka konkursa

Informisanje, konsultovanje i učešće predstavnika preduzeća

EaSI - program

17-06-2016 - datum završetka konkursa

Poziv 2016 - Zajedničke akcije

Evropski zdravstveni program III - program

16-06-2016 - datum završetka konkursa

Evropska mreža za rano upozorenje i za podršku preduzećima i drugu šansu početnicima

KOSME - program

14-06-2016 - datum završetka konkursa

Aktivnosti za podsticanje ponude i tražnje na finansijskom tržištu za socijalna preduzeća

EaSI - program

13-06-2016 - datum završetka konkursa

Godišnji konkurs za projekte saradnje u umetnost i kulturi u 2016. godini - COLABs

Balkanski fond za umetnost i kulturu - program

05-06-2016 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata 2016 - HP-PJ-2016

Evropski zdravstveni program III - program

02-06-2016 - datum završetka konkursa

Evropska mreža za rano upozoravanje i podršku preduzećima

KOSME - program

31-05-2016 - datum završetka konkursa

Konkurs za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za promociju kulture (IFPC)

UNESCO - program

31-05-2016 - datum završetka konkursa

Informisanje i komunikacija 2015

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

- datum završetka konkursa

Mere informisanja i obuka za udruženja radnika

EaSI - program

27-05-2016 - datum završetka konkursa

Poziv za dostavljanje predloga projekata 2016

CEI Fond za saradnju - program

23-05-2016 - datum završetka konkursa

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programske grant šeme Regionalnog saveta za saradnju: "Podrška promociji i unapređenju Strategije JIE 2020"

Regionalni savet za saradnju - program

16-05-2016 - datum završetka konkursa

Sport: Zajednička partnerstva/ Manja zajednička partnerstva u oblasti sporta i neprofitne evropske sportske manifestacije koje se ne odnose na Evropsku nedelju sporta 2016.

Erazmus + - program

12-05-2016 - datum završetka konkursa

Evropski progres - Poziv za dostavljanje predloga projekata za podrsku samozaposljavanju mladih kroz dodelu bespovratnih sredstava za pokretanje poslovanja

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

11-05-2016 - datum završetka konkursa

Evropski progres - Javni poziv za podnošenje predloga za lokalne infrastrukturne projekte

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

06-05-2016 - datum završetka konkursa

Program za podršku civilnom društvu 2015

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

06-05-2016 - datum završetka konkursa

Evropski progres - Poziv za dostavljanje predloga projekata za grantove Fonda za učešće građana

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

04-05-2016 - datum završetka konkursa

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije - program

04-05-2016 - datum završetka konkursa

Međusektorska saradnja - Projekti za integraciju izbeglica 2016

Kreativna Evropa - program

28-04-2016 - datum završetka konkursa

Podrška projektima književnih prevoda 2016

Kreativna Evropa - program

27-04-2016 - datum završetka konkursa

COS-DESIGN-2015-3-06: Design-based consumer goods II

KOSME - program

14-04-2016 - datum završetka konkursa

Partnerske organizacije civilnog društva u Srbiji

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) - program

06-04-2016 - datum završetka konkursa

Događaji većih razmera u okviru Evropskog volonterskog servisa 2016

Erazmus + - program

01-04-2016 - datum završetka konkursa

Unapređenje kvaliteta poslovanja klastera prilikom pružanja profesionalnih usluga malim i srednjim preduzećima

KOSME - program

31-03-2016 - datum završetka konkursa

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Jadransko-jonskog programa - ADRION 2014-2020.

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

25-03-2016 - datum završetka konkursa

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija - strateški projekti

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

15-03-2016 - datum završetka konkursa

Poziv za dostavljanje predloge projekata za 2016. godinu za prevenciju i pripravnost u oblasti civilne zaštite i zagađenja

Generalni direktorat za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu (DG ECHO) - program

14-03-2016 - datum završetka konkursa

Evropsko sećanje 2016

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2016 - datum završetka konkursa

Bratimljenje gradova

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2016 - datum završetka konkursa

Mreže gradova

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2016 - datum završetka konkursa

Projekti civilnog društva 2016

Evropa za građane i građanke - program

01-03-2016 - datum završetka konkursa

Osiguranje kvaliteta na evropskom nivou u cilju povećanja transparentnosti i priznavanja veština i kvalifikacija (EACEA 48/2015)

Erazmus + - program

29-02-2016 - datum završetka konkursa

Savezi znanja i sektorskih veština 2016

Erazmus + - program

26-02-2016 - datum završetka konkursa

Žan Mone aktivnosti 2016

Erazmus + - program

25-02-2016 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 1 - Erasmus Mundus zajednički master programi 2016

Erazmus + - program

18-02-2016 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja EAC/A04/2015

Erazmus + - program

10-02-2016 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima 2016

Erazmus + - program

02-02-2016 - datum završetka konkursa

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

01-02-2016 - datum završetka konkursa

Javni poziv za podnošenje prijava: Podrška grupama poljoprivrednih proizvođača - CFP 08-2015

Evropski Progres - program

22-01-2016 - datum završetka konkursa

Sport: Kolaborativna partnerstva u sportu i neprofitni evropski sportski događaji koji nisu povezani sa Evropskom nedeljom sporta 2016.

Erazmus + - program

21-01-2016 - datum završetka konkursa

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

18-01-2016 - datum završetka konkursa

Podrška reformi politike - podrška malim i srednjim preduzećima koje se bave obučavanjem

Erazmus + - program

15-01-2016 - datum završetka konkursa

Konkurs za kratkoročne kredite za realizaciju projekata EU i bilateralnih donatora

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine - program

31-12-2015 - datum završetka konkursa

Evropljani za mir: Poziv za aplikacije 2015

Program finansiranje Fondacije EVZ - program

01-12-2015 - datum završetka konkursa

Pažnja: diskriminacija! Projekti protiv (socijalnog) isključivanja nekad i sad

Evropljani za mir: Poziv za podnošenje predloga projekata 2015 - program

01-12-2015 - datum završetka konkursa

Saradnja sa civilnim društvom u oblasti rada sa mladima

Erazmus + - program

26-11-2015 - datum završetka konkursa

Dunavski transnacionalni program: Prvi poziv

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

03-11-2015 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata - Misli i poveži se - Program regionalne politike 2016

Evropski fond za Balkan - program

02-11-2015 - datum završetka konkursa

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2015. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Pokrajinski sekretarijat za finansije - program

31-10-2015 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru BACID Fonda

Izgradnja kapaciteta u zemljama Zapadnog Balkana i Republike Moldavije - program

31-10-2015 - datum završetka konkursa

Evropski projekti saradnje

Kreativna Evropa - program

07-10-2015 - datum završetka konkursa

Globalni poziv za podnošenje predloga projekata 2015

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava - program

01-10-2015 - datum završetka konkursa

Projekti mobilnosti pojedinaca sa ciljem učenja za studente i zaposlene na visokoškolskim institucijama

Erazmus + - program

24-09-2015 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata: Demonstracijski projekti za nastavak profesionalnog razvoja za nastavnike i trenere u oblasti stručnog usavršavanja u JI Evropi i Turskoj

Evropska fondacija za obuku - program

15-09-2015 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata: Projekti kolaboracije u oblasti umetnosti i kulture - KOLAB

Balkanski fond za umetnost i kulturu - program

06-09-2015 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – drugi krug

Erazmus + - program

02-09-2015 - datum završetka konkursa

Bratimljenje gradova – drugi rok

Evropa za građane i građanke - program

01-09-2015 - datum završetka konkursa

Mreža gradova – drugi rok

Evropa za građane i građanke - program

01-09-2015 - datum završetka konkursa

Treći poziv za podnošenje projektnih predloga - IPA prekorganični program Srbija – Crna Gora 2007-2013

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

18-08-2015 - datum završetka konkursa

Pitanja rodne ravnopravnosti: Podrška ženskom preduzetništvu dodelom bespovratne pomoći za pokretanje biznisa

Evropski PROGRES - program

24-07-2015 - datum završetka konkursa

Treći poziv za podnošenje projektnih predloga - IPA prekorganični program Srbija – Bosna i Hercegovina 2007-2013

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

20-07-2015 - datum završetka konkursa

START – Fond za projekte dunavskog regiona

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

08-07-2015 - datum završetka konkursa

KEP Italija

CEI program razmene znanja - program

01-07-2015 - datum završetka konkursa

Tehnička pomoć za projekte u dunavskom regionu

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

26-06-2015 - datum završetka konkursa

Zajednički poziv za prekogranične projekte saradnje u dunavskom regionu za 2015. godinu

EUREKA - program

17-06-2015 - datum završetka konkursa

Medijski program 2014

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

05-06-2015 - datum završetka konkursa

Treći poziv za podnošenje projektnih predloga - IPA prekorganični program Hrvatska – Srbija 2007-2013

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

01-06-2015 - datum završetka konkursa

KEP Austrija

CEI Program razmene znanja - program

01-06-2015 - datum završetka konkursa

OPEC Fond za međunarodni razvoj (OFID) - Razvojni program UN (UNDP) - Poziv za podnošenje predloga projekata za međuregionalne grantove

UNDP u Evropi i Centralnoj Aziji - program

31-05-2015 - datum završetka konkursa

Konkurs Međunarodng fonda za promociju kulture za podnošenje predloga projekata 2015

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) - program

29-05-2015 - datum završetka konkursa

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava - Šema podrške za Srbiju (CBSS) 2014 & 2015

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

25-05-2015 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata 2015

CEI Fond za saradnju - program

20-05-2015 - datum završetka konkursa

Sredstva Švedskog instituta u okviru programa „Kreativna sila“

Švedski institut - program

18-05-2015 - datum završetka konkursa

Višegrad+ Zapadni Balkan 2015

Međunarodni Višegradski fond - program

15-05-2015 - datum završetka konkursa

Sport: Kolaborativna partnerstva u sportu i neprofitni evropski sportski događaji koji nisu povezani sa Evropskom nedeljom sporta 2015.

Erazmus + - program

14-05-2015 - datum završetka konkursa

Poziv za predloge projekata: Balkanski fond za javnu politiku

Balkan Civil Society Development Network - program

10-05-2015 - datum završetka konkursa

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva - Sprovođenje Strategije komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Kancelarija za evropske integracije - program

07-05-2015 - datum završetka konkursa

Sveobuhvatan politički okvir za strukovno obrazovanje

Erazmus + - program

30-04-2015 - datum završetka konkursa

IPA Civilno društvo - Poziv za predloge projekata za akcije/kampanje zagovaranja NVO mreža koje se odnose na održivu upotrebu energije i prirodnih resursa na Zapadnom Balkanu i u Turskoj - ETNAR

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

30-04-2015 - datum završetka konkursa

Program podrške aktivizmu mladih žena “Ogledalo”

Rekonstrukcija ženski fond - program

30-04-2015 - datum završetka konkursa

Program Evropski Progres – Evropsko partnerstvo sa opštinama

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

28-04-2015 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata u cilju sprečavanja rizika i spremnosti za reagovanje u oblasti civilne zaštite i zagađenosti mora u 2015. godini

Humanitarna pomoć i civilna zaštita - program

08-04-2015 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima

Erazmus + - program

03-04-2015 - datum završetka konkursa

Žan Mone – Aktivnosti 2015

Erazmus + - program

26-03-2015 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 3 - Potencijalne inicijative – Eksperimentalne politike u sektoru obrazovanja u školama

Erazmus + - program

20-03-2015 - datum završetka konkursa

Uspostavljanje mehanizma Evropske unije za branitelje ljudskih prava

Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) - program

12-03-2015 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 1 - Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus + - program

04-03-2015 - datum završetka konkursa

Projekti civilnog društva 2015

Evropa za građane i građanke - program

02-03-2015 - datum završetka konkursa

Evropsko sećanje 2015

Evropa za građane i građanke - program

02-03-2015 - datum završetka konkursa

Mreže gradova 2015

Evropa za građane i građanke - program

02-03-2015 - datum završetka konkursa

Bratimljenje gradova 2015

Evropa za građane i građanke - program

02-03-2015 - datum završetka konkursa

Savezi znanja - Savezi sektorskih veština 2015

Erazmus + - program

26-02-2015 - datum završetka konkursa

Evropske platforme 2015

Kreativna Evropa - program

25-02-2015 - datum završetka konkursa

Ključna aktivnost 3: Podrška političkim reformama – Projekti saradnje okrenuti ka budućnosti 2015

Erazmus + - program

24-02-2015 - datum završetka konkursa

Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja 2015

Erazmus + - program

10-02-2015 - datum završetka konkursa

Književni prevodi 2015

Kreativna Evropa - program

04-02-2015 - datum završetka konkursa

Kolaborativna partnerstva u oblasti sporta i neprofitni evropski sportski događaji u vezi sa Evropskom nedeljom sporta 2015

Erazmus + - program

22-01-2015 - datum završetka konkursa

IPA – Program za organizacije civilnog društva - Operativni grantovi za IPA udruženja organizacija civilnog društva

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

27-06-2014 - datum završetka konkursa

COSME - COS-WP2014-3-15.02 – Veća sinergija između turizma, “high-end” i kreativne industrije

KOSME - program

27-06-2014 - datum završetka konkursa

Horizon 2020 - ERC grantovi za napredne istraživače

Horizont 2020 - program

27-06-2014 - datum završetka konkursa

Treći program EU za zdravstvo - poziv u 2014. godini za okvirne partnerske sporazume i specifične sporazume za operativna bespovratna sredstva

Treći program EU za zdravstvo - program

16-06-2014 - datum završetka konkursa

Treći program za zdravstvo - Poziv za predloge projekata za operativna bespovratna sredstva – 2014.

Treći program za zdravstvo - program

16-06-2014 - datum završetka konkursa

CEI SEEMO Nagrada za izuzetne zasluge u istraživačkom novinarstvu - 2014

CEI SEEMO - program

05-05-2014 - datum završetka konkursa

CEI Program razmene „Znanje i iskustvo“ (KEP) - KEP Austrija - 2014

KEP - program

30-04-2014 - datum završetka konkursa

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji - program

16-04-2014 - datum završetka konkursa

Erazmus+, Nacionalne vlasti za stručno usavršavanje 2014

Erazmus + - program

10-04-2014 - datum završetka konkursa

IPA - Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz različite socijalne usluge u zajednici – 2014

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

24-03-2014 - datum završetka konkursa

Transfer biznisa

Transfer biznisa - program

29-01-2014 - datum završetka konkursa

Kreativna Evropa

Kreativna Evropa - program

21-01-2014 - datum završetka konkursa

Podrška institutima za javno zdravlje

Podrška institutima za javno zdravlje - program

21-01-2014 - datum završetka konkursa

Zajednička tehnološka inicijativa (JTI) - FP7 - JTI - Gorivne ćelije i vodonik - 2013

JTI - program

21-01-2014 - datum završetka konkursa

Ulaganje u ljude: Obrazovanje, znanje i veštine – Zapošljavanje i socijalna kohezija Osnaživanje za bolji život, uključujući razvoj veština i stručno obrazovanje i obuku, za marginalizovana i urožena lica i ljude koji zavise od sive ekonomije

Ulaganje u ljude - program

21-01-2014 - datum završetka konkursa

PROGRESS 2013, PARES: Uspostavljanje modela za zapošljavanje između javnih službi za zapošljavanje

PROGRES - program

17-12-2013 - datum završetka konkursa

Akcioni program Erasmus Mundus 2009-13

Erazmus + - program

29-11-2013 - datum završetka konkursa

PROGRESS 2013- Poziv zа podnošenje predlogа projekаtа zа obezbeđivanje veština za rast i radna mesta

PROGRES - program

04-11-2013 - datum završetka konkursa

PROGRESS 2013 - Poziv zа podnošenje predlogа projekаtа zа eksperimente u oblasti socijаlne politike koji podržаvаju socijаlne investicije

PROGRES - program

04-11-2013 - datum završetka konkursa

Tvining -"Jačanje kapaciteta organa vlasti odgovornih za primenu CITES i propisa o trgovini divljim životinjama u Srbiji"

CITES - program

25-10-2013 - datum završetka konkursa

Program Sarajevo 2014

Program Sarajevo 2014 - program

25-10-2013 - datum završetka konkursa

FP7 - Kapaciteti - Istraživačke infrastrukture - 2013 - 2

FP9 - program

20-09-2013 - datum završetka konkursa

LLP - MEDEA nagrade 2013

LLP - program

20-09-2013 - datum završetka konkursa

PROGRESS – Podrška izradi reformske strategije za ekonomičniji sistem socijalne zaštite – 2013

PROGRES - program

23-08-2013 - datum završetka konkursa

Podrška za deinstitucionalizaciju i socijalnu inkluziju osoba sa mentalnim invaliditetom i mentalnim oboljenjima

Podrška za deinstitucionalizaciju i socijalnu inkluziju - program

01-08-2013 - datum završetka konkursa

Fond Centralne evropske inicijative za saradnju

Fond Centralne evropske inicijative za saradnju - program

06-06-2013 - datum završetka konkursa

Podrška regionalnim medijskim mrežama i promociji istraživačkog novinarstva

Podrška regionalnim medijskim mrežama - program

06-06-2013 - datum završetka konkursa

CIP – EIP – Eko-inovacija – 2013 Projekti uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

CIP - program

20-05-2013 - datum završetka konkursa

EXCHANGE 4 grant šema

EXCHANGE 4 - program

20-05-2013 - datum završetka konkursa

IPA – Jačanje slobode medija – Srbija – 2013

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

17-05-2013 - datum završetka konkursa

LLP – Implementacija evropskih strateških ciljeva u oblasti obrazovanja i obuke (‘ET 2020’)

LLP - program

17-05-2013 - datum završetka konkursa

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji - program

15-04-2013 - datum završetka konkursa

Program „Evropa za građane i građanke“ (Građanstvo) 2007-2013

Program „Evropa za građane i građanke“ - program

15-03-2013 - datum završetka konkursa

CIP - EIP - Klasteri i preduzetništvo u cilju podrške razvoju industrije - 2013

CIP - program

15-03-2013 - datum završetka konkursa

Evropski metrološki program za istraživanje (EMRP)

EMRP - program

18-02-2013 - datum završetka konkursa

EUREKA – Projekti tehnoloških inovacija

EUREKA - program

18-02-2013 - datum završetka konkursa

FP7 - Saradnja – Čisto nebo – Zajedničke tehnološke inicijative

FP10 - program

18-02-2013 - datum završetka konkursa

Investicioni okvir za Zapadni Balkan

Investicioni okvir za Zapadni Balkan - program

30-01-2013 - datum završetka konkursa

CIP - Program za podršku politici informaciono-komunikacionih tehnologija

CIP - program

30-01-2013 - datum završetka konkursa

PROGRES Podrška nacionalnim akcijama za ravnopravnost između žena i muškaraca, posebno u ekonomskom odlučivanju - 2013

PROGRES - program

11-12-2012 - datum završetka konkursa

TEMPUS IV Reforma visokog obrazovanja kroz međunarodnu saradnju univerziteta – 2013

TEMPUS IV - program

11-12-2012 - datum završetka konkursa

PROGRES Poziv za podnošenje predloga projekata za eksperimentisanje u oblasti socijalne politike - 2013

PROGRES - program

05-12-2012 - datum završetka konkursa

SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ DUNAVSKE REGIJE U SRBIJI

SOCIO-EKONOMSKI RAZVOJ DUNAVSKE REGIJE U SRBIJI - program

04-12-2012 - datum završetka konkursa

KEP AUSTRIA

KEP AUSTRIA - program

30-11-2012 - datum završetka konkursa

Komenijus program

Komenijus - program

14-09-2012 - datum završetka konkursa

IPA JADRANSKI PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE 2007-2013

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

14-09-2012 - datum završetka konkursa

CIP Jačanje nabavki eko-inovacija: Mreža zelenih javnih i privatnih korisnika nabavki

CIP - program

10-09-2012 - datum završetka konkursa

Podrška sprovođenju strategije za izbegla i interno raseljena lica i povratnike

Podrška sprovođenju strategije za izbegla i interno raseljena lica i povratnike - program

21-08-2012 - datum završetka konkursa

FP7

FP7 - program

20-07-2012 - datum završetka konkursa

Implementacija evropskih strateških ciljeva u Obrazovanju i obuci (ET 2020)

ET 2020 - program

17-07-2012 - datum završetka konkursa

Vodič kroz program Kultura 2007-2013

Vodič kroz program Kultura 2007-2013 - program

11-07-2012 - datum završetka konkursa

EIDHR Nacionalna šema podrške 2012. za Srbiju

EIDHR - program

04-07-2012 - datum završetka konkursa

Poziv organizacijama za osnivanje BIFC-a u regionu Balkana

BIFC - program

20-06-2012 - datum završetka konkursa

EIDRH Povećavanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda tamo gde su najugroženija i davanje podrške zaštitnicima ljudskih prava

EIDHR - program

19-06-2012 - datum završetka konkursa

Poziv za podnošenje predloga projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013

ECO-INNOVATION 2008 – 2013 - program

06-06-2012 - datum završetka konkursa

Podrška transnacionalnim tematskim turističkim proizvodima kao sredstvo za jačanje konkurentnosti i održivosti evropskog turizma

Podrška transnacionalnim tematskim turističkim proizvodima - program

06-06-2012 - datum završetka konkursa

FP7 IMI

FP14 - program

08-05-2012 - datum završetka konkursa

ПРОГРАМА ЕВРОПСКЕЙ УНИЇ ЗА ПОТРИМОВКУ ЦИВИЛНОМУ ДРУЖТВУ У СЕРБИЇ

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji - program

20-04-2012 - datum završetka konkursa

PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE DE SPRIJIN SOCIETĂŢII CIVILE ÎN SERBIA

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji - program

20-04-2012 - datum završetka konkursa

PROGRAM EURÓPSKEJ ÚNIE NA PODPOROVANIE CIVILNEJ SPOLOČNOSTI V SRBSKU

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji - program

20-04-2012 - datum završetka konkursa

Az Európai Unió szerbiai civil társadalmat támogató programja

Európai Unió - program

20-04-2012 - datum završetka konkursa

Program Evropske unije za podršku civilnom društvu u Srbiji

Program Evropske unije za podršku civilnom društvu u Srbiji - program

20-04-2012 - datum završetka konkursa

Program Europske unije za potporu civilnom društvu u Srbiji

Program EU za podršku civilnom društvu u Srbiji - program

19-04-2012 - datum završetka konkursa

(English) EU Civil Society Facility Serbia Programme

(English) EU Civil Society Facility Serbia Programme - program

12-04-2012 - datum završetka konkursa

IPA Program prekograniče saradnja Mađarska-Srbija, 3. poziv za podnošenje predloga projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

02-03-2012 - datum završetka konkursa

IPA Program prekograniče saradnja Mađarska-Srbija, 3. poziv za podnošenje predloga projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

02-03-2012 - datum završetka konkursa

FP7 “Marie Curie” Grant za integraciju istraživača (CIG)

FP12 - program

23-02-2012 - datum završetka konkursa

Transnacionalna saradnja između članova EURAXESS na teme vezane za Inovativnu Uniju

EURAXESS - program

23-02-2012 - datum završetka konkursa

“Marie Curie” partnerstvo akademske zajednice i industrije (IAPP)

IAPP - program

23-02-2012 - datum završetka konkursa

Program za celoživotno učenje- Program Žan Mone

Program za celoživotno učenje - program

22-02-2012 - datum završetka konkursa

Program za celoživotno učenje – potprogrami Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus i Gruntvig

Program za celoživotno učenje - program

22-02-2012 - datum završetka konkursa

Program za celoživotno učenje – Transverzalni program

Program za celoživotno učenje - program

22-02-2012 - datum završetka konkursa

Evropski fond za Balkan “MISLI I POVEŽI”

Evropski fond za Balkan - program

20-02-2012 - datum završetka konkursa

CIP - 1 Obrazovanje za preduzetnike

CIP - program

20-02-2012 - datum završetka konkursa

Civilno društvo za pravdu na zapadnom Balkanu

Civilno društvo za pravdu - program

30-01-2012 - datum završetka konkursa

Podrška civilnom društvu

Podrška civilnom društvu - program

27-01-2012 - datum završetka konkursa

FP7 Bespovratna pomoć ERC za istraživače

FP13 - program

20-01-2012 - datum završetka konkursa

Program Evropa za građane 2007-2013.

Program Evropa za građane - program

27-12-2011 - datum završetka konkursa

Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008 – 2013.)

Program aktivnosti Zajednice - program

27-12-2011 - datum završetka konkursa

Program Kultura Odeljak 1.2.2 - Podrška književnim prevodima

Program Kultura Odeljak - program

13-12-2011 - datum završetka konkursa

IPA Prekogranični program Srbija-Bosna i Hercegovina 2009-2011

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

05-12-2011 - datum završetka konkursa

IPA prekogranični program Bugarska-Srbija Drugi poziv za projavu predloga projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

24-11-2011 - datum završetka konkursa

IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija Drugi poziv za prijavu projektnih predloga

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

11-11-2011 - datum završetka konkursa

IPA Jadranski program prekogranične saradnje –2013 Drugi poziv

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

10-11-2011 - datum završetka konkursa

Program transnacionalne saradnje za Jugoistočnu Evropu, 4. poziv

Program transnacionalne saradnje - program

21-10-2011 - datum završetka konkursa

Poziv u okviru CIP programa za eko-inovativne projekte Konkurentnost i inovacija okvirni program

CIP - program

17-10-2011 - datum završetka konkursa

CIP Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

CIP - program

16-10-2011 - datum završetka konkursa

PROGRES Inovativne politike podrške za zdravo, aktivno i dostojanstveno starenje i podizanje efektivnosti i efikasnosti potrošnje na socijalne, zdravstvene i dugoročne beneficije i zaštitu

PROGRES - program

16-10-2011 - datum završetka konkursa

CIP Projekti međunarodne saradnje na Evropskom putu kulture

CIP - program

16-10-2011 - datum završetka konkursa

Jugoistočna Evropa

Jugoistočna Evropa - program

29-07-2011 - datum završetka konkursa

Promocija tematskih turistickih transnacionalnih proizvoda u Evropskoj uniji kao sredstvo održivog razvoja turizma

Promocija tematskih turistickih transnacionalnih proizvoda - program

28-07-2011 - datum završetka konkursa

FP7 – ARTEMIS INICIJATIVA UMETNUTIH RAČUNARSKIH SISTEMA

FP8 - program

28-07-2011 - datum završetka konkursa

fp7 Mari Kiri intra-evropske stipendije za razvoj karijere 2011.

FP15 - program

28-07-2011 - datum završetka konkursa

fp7 Mari Kiri međunarodne stipendije za boravak istraživača u drugoj državi za razvoj karijere 2011.

FP16 - program

28-07-2011 - datum završetka konkursa

EIDRH Povećanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda tamo gde su najugroženija i davanje podrške zaštitnicima ljudskih prava

EIDHR - program

28-07-2011 - datum završetka konkursa

ENPI Podrška učešću Istočnog partnerstva i gradova centralne Azije u Savezu gradonačelnika

ENPI - program

25-07-2011 - datum završetka konkursa

IPA Nacionalni program finansijske podrške za Crnu Goru za 2009. godinu Razvoj civilnog društva, drugi poziv za podnošenje predloga projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

25-07-2011 - datum završetka konkursa

IPA Program prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

24-07-2011 - datum završetka konkursa

CIP - EIP Evropska udruženja za mobilne i transportne industrije i kreativne industrije

CIP - program

22-07-2011 - datum završetka konkursa

PROGRES Pares-Partnerstvo službi za zapošljavanje

PROGRES - program

21-07-2011 - datum završetka konkursa

EIDHR Nacionalna šema podrške 2011. za Srbiju

EIDHR - program

21-07-2011 - datum završetka konkursa

ENIAC

ENIAC - program

20-07-2011 - datum završetka konkursa

Slovak Aid

Slovak Aid - program

18-07-2011 - datum završetka konkursa

IPA Unapređenje životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i raseljenih lica u Srbiji

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

16-07-2011 - datum završetka konkursa

CIP CIP-1: Program EU za preduzetništvo i inovativnost

CIP - program

14-07-2011 - datum završetka konkursa

Pripremne akcije za očuvanje i obnovu kulturne baštine na područjima sukoba na zapadnom Balkanu za 2010. godinu

Pripremne akcije za očuvanje i obnovu kulturne baštine - program

12-07-2011 - datum završetka konkursa

ERASMUS MUNDUS II

Erazmus + - program

10-07-2011 - datum završetka konkursa

Media Inicijalna obuka: Podrška umrežavanju i mobilisanju studenata i trenera u Evropi

Media Inicijalna obuka - program

08-07-2011 - datum završetka konkursa

FP7 “Energy Call part 2”

FP11 - program

06-07-2011 - datum završetka konkursa

EUREKA “ITEA Call 6 – Eureka Cluster”

EUREKA - program

04-07-2011 - datum završetka konkursa

IPA “Regional Initiative for Roma Integration“

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

02-07-2011 - datum završetka konkursa

TEMPUS IV

TEMPUS IV - program

30-06-2011 - datum završetka konkursa

IPA Podrška civilnom društvu

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

28-06-2011 - datum završetka konkursa

EVROPSKA FONDACIJA ZA KULTURU Balkanski fond za inicijative u oblasti kulture

EVROPSKA FONDACIJA ZA KULTURU - program

26-06-2011 - datum završetka konkursa

IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKA-SRBIJA Rok za podnošenje predloga projekata: 14. februar 2011, 16:00 h po lokalnom vremenu

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

24-06-2011 - datum završetka konkursa

CIP ECO-INOVACIJA Projekti koji se odnose na prvu primenu ili tržišnu primenu eko-inovacionih tehnika

CIP - program

22-06-2011 - datum završetka konkursa

EVROPSKI INSTRUMENT ZA RAZVOJ DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA (EIDHR) - OSNOVA ŠEMATSKE PODRŠKE - SRBIJA

EIDHR - program

21-06-2011 - datum završetka konkursa

PROGRAM ZA PODRŠKU KINEMATOGRAFIJE „EURIMAGES”

EURIMAGES - program

18-06-2011 - datum završetka konkursa

IPA – Civil Society Facility – Regional Programmes „ Support to Partnershhip Actions to Minorities/Vulnerable Groups Organisations“

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

15-06-2011 - datum završetka konkursa