• 17.
  • нов
  • 2015.

Србија се придружује програму COSME за подршку конкурентности малих и средњих предузећа

Србија и Европска унија су 10. новембра 2015. године у Бриселу потписале споразум о подршци конкурентности малих и средњих предузећа у Србији. Споразумом између Европске уније и Србије, који ступа на снагу 1. јануара 2016. године, потврђено је учешће наше земље у Програму за конкурентност предузећа и малих и средњих предузећа (ЕУ программе фор тхе Цомпетитивенесс оф Ентерприсес анд Смалл анд Медиум-сизед Ентерприсес (СМЕс)) до 2020. године.

COSME је програм за период 2014-2020. који је намењен малим и средњим предузећима. Основни циљ овог програма је да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа, а самим тим и смањи незапосленост у земљи, а Министарство привреде биће задужено за координацију активности Програма COSME.

Програм се састоји из четири компоненте и to: финансијски инстументи – гаранције и предузетни капитал, приступ тржиштима, унапређење пословног окружења и промоција предузетништва.

Корисници програма су постојећи предузетници и МСП којима ће се омогућити лакши приступ финансијским средствима у циљу развоја и раста предузећа, затим будући предузетници и МСП кроз обезбеђивање помоћи при оснивању предузећа, као и национални и локални органи власти кроз пренос најбоље праксе и финансијска подршка за тестирање и побољшање одрживих решења у контексту побољшања глобалне конкурентности.

Циљеви програма су:

• Лакши приступ финансијским средствима за мала и средња предузећа,

• Подршка предузетничким идејама, стварање окружења погодног за бизнис и раст,

• Помоћ малим и средњим предузећима у пословању изван Србије као и побољшање њиховог приступа на тржишту ЕУ,

• Конкурентност и одрживост предузећа, укључујући сектор туризма,

• Побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније.

Буџет Програма COSME, који Европска унија реализује у периоду 2014-2020. године и чији су корисници земље ЕУ и земље кандидати, износи 2,298 милијарде евра.

Више информација се може добити на сајтовима ЕУ институција које спроводе програм COSME.

Европска комисија – Генерални директорат за унутрашње тржиште, индустрију, предузетништво и МСП

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Европска агенција за мала и средња предузећа

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme