• 01. сеп 2013
  • 31. дец 2020

Могућности коришћења ЕУ фондова у области образовања

Општи циљ: Унапређивање институционалних капацитета за коришћење ЕУ фондова у области основног и средњег образовања на подручју Аутономне покрајине Војводине. Очекивани резултати: (1)    Обучено...

Читај више →

  • 01. нов 2012
  • ...

Унапређивање институционалних капацитета покрајинских органа за припрему европских пројеката

Општи циљ: Унапређивање институционалних капацитета покрајинских органа за коришћење ЕУ фондова на подручју Аутономне покрајине Војводине. Очекивани резултати: (1)    Одржан један дводневни стручни семинар...

Читај више →

  • 01. нов 2011
  • ...

Програм радне праксе у Фонду „Европски послови“ АП Војводине

Општи циљ: Циљ програма радне праксе је да се студентима одговарајућих профила омогући да се непосредно упознају са радом Фонда и стекну увид у...

Читај више →

  • 01. јан 2011
  • 31. дец 2014

ЕУ фондови: 100 питања - 100 одговора

Општи циљ: Информисање потенцијалних корисника средстава из европких фондова о могућностима које нуде ЕУ програми, а са крајњим циљем што ефикаснијег коришћења развојних шанси...

Читај више →

  • 01. мар 2003
  • 31. мар 2003

Стандардом до европских фондова

Општи циљ: Унапређење апсорпционих капацитета за коришћење ЕУ фондова у финансијској перспективи 2014-2020. и сервисних стандарда у циљу стратешког управљања јединица локалне самоуправе (ЈЛС)...

Читај више →