К3 – Мреже и партнерства пружалаца стручног образовања и обука

  • Програм:ЕРАЗМУС +
  • Датум објављивања: 07.11.2018
  • Рок за подношење предлога пројекта: 31.01.2019
Link