Трећи позив за подношење предлога пројеката у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 2014-2020

  • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
  • Датум објављивања: 01.06.2019
  • Рок за подношење предлога пројекта: 30.09.2019
Link