ЕУ подршка цивилној заштити у Босни и Херцеговини 2018

  • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
  • Датум објављивања: 28.03.2018
  • Рок за подношење предлога пројекта: 26.06.2018
Link