ПРОГРАМА ЕВРОПСКЕЙ УНИЇ ЗА ПОТРИМОВКУ ЦИВИЛНОМУ ДРУЖТВУ У СЕРБИЇ

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 20.04.2012
Читај више

Програм Еуропске уније за подршку цивилном друштву у Србији

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 12.04.2012
Читај више

ИПА Програм прекограниче сарадња Мађарска-Србија, 3. позив за подношење предлога пројеката

 • Програм:ИНТЕРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија
 • Рок за подношење предлога пројекта: 02.03.2012
Читај више

“Marie Curie” партнерство академске заједнице и индустрије (ИАПП)

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 23.02.2012
Читај више

ФП7 “Marie Curie” Грант за интеграцију истраживача (ЦИГ)

 • Програм:ХОРИЗОНТ 2020
 • Рок за подношење предлога пројекта: 23.02.2012
Читај више

Транснационална сарадња између чланова EURAXESS на теме везане за Иновативну Унију

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 23.02.2012
Читај више

Програм за целоживотно учење- Програм Жан Моне

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 22.02.2012
Читај више

Програм за целоживотно учење – потпрограми Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus i Gruntvig

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 22.02.2012
Читај више

Програм за целоживотно учење – Трансверзални програм

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 22.02.2012
Читај више

Европски фонд за Балкан “МИСЛИ И ПОВЕЖИ”

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 20.02.2012
Читај више