ЦИП ЕКО-ИНОВАЦИЈА Пројекти који се односе на прву примену или тржишну примену еко-иновационих техника

  • Програм:ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - КОСМЕ
  • Рок за подношење предлога пројекта: 22.06.2011
Читај више

ЕВРОПСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ И ЉУДСКИХ ПРАВА (ЕИДХР) - ОСНОВА ШЕМАТСКЕ ПОДРШКЕ - СРБИЈА

  • Програм:Остали европски програми
  • Рок за подношење предлога пројекта: 21.06.2011
Читај више

ПРОГРАМ ЗА ПОДРШКУ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ „EURIMAGES”

  • Програм:Остали европски програми
  • Рок за подношење предлога пројекта: 18.06.2011
Читај више

ИПА – Civil Society Facility – Regional Programmes „ Support to Partnershhip Actions to Minorities/Vulnerable Groups Organisations“

  • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
  • Рок за подношење предлога пројекта: 15.06.2011
Читај више