ЕУРЕКА “ITEA Call 6 – Eureka Cluster”

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 04.07.2011
Читај више

ИПA “Regional Initiative for Roma Integration“

 • Програм:ПРОГРАМ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ИПАРД 2 2014-2020
 • Рок за подношење предлога пројекта: 02.07.2011
Читај више

ТЕМПУС 4

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 30.06.2011
Читај више

ИПА Подршка цивилном друштву

 • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
 • Рок за подношење предлога пројекта: 28.06.2011
Читај више

ЕВРОПСКА ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ Балкански фонд за иницијативе у области културе

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 26.06.2011
Читај више

ЕВРОПСКА ФОНДАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ Балкански фонд за иницијативе у области културе

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 26.06.2011
Читај више

ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА-СРБИЈА

 • Програм:ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ 2014-2020 - ИПА 2
 • Рок за подношење предлога пројекта: 24.06.2011
Читај више

ИПА ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА-СРБИЈА

 • Програм:ИНТЕРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија
 • Рок за подношење предлога пројекта: 24.06.2011
Читај више

ЦИП ЕКО-ИНОВАЦИЈА Пројекти који се односе на прву примену или тржишну примену еко-иновационих техника

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - КОСМЕ
 • Рок за подношење предлога пројекта: 22.06.2011
Читај више

ЕВРОПСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ И ЉУДСКИХ ПРАВА (ЕИДХР) - ОСНОВА ШЕМАТСКЕ ПОДРШКЕ - СРБИЈА

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 21.06.2011
Читај више