UN Women, Оснаживање жена које живе у руралним подручјима у Републици Србији

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 26.09.2018
Читај више

Подршка иницијативи у области политике за борбу против дрога - 2018

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 05.12.2018
Читај више

Јавни позив за подношење предлога пројеката из области људског здравља - 2018

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 09.10.2018
Читај више

Амбасада Републике Чешке, Позив за подношење предлога за мале локалне пројекте (МЛП) развојне сарадње

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 30.09.2018
Читај више

Позив за подношење пројектних предлога за идентификовање и унапређење заштите права интелектуалне својине малих и средњих предузећа (МСП) на тржишту Европске уније

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - КОСМЕ
 • Рок за подношење предлога пројекта: 04.09.2018
Читај више

Отворени позив – туризам, култура и креативност

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - КОСМЕ
 • Рок за подношење предлога пројекта: 19.07.2018
Читај више

Позив за подношење предлога пројекта за кофинансирање конзорцијума јавних набавки за иновације

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - КОСМЕ
 • Рок за подношење предлога пројекта: 11.12.2018
Читај више

Техничка помоћ за побољшање социо-економских услова живота ромске популације

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 03.08.2018
Читај више