Подршка пројектима књижевних превода 2018

 • Програм:КРЕАТИВНА ЕВРОПА
 • Рок за подношење предлога пројекта: 23.05.2018
Читај више

Други позив за подношење предлога пројеката у оквиру Јадранско - јонског програма - АДРИОН 2014 - 2020

 • Програм:ЈАДРАНСКО-ЈОНСКИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ (АДРИОН)
 • Рок за подношење предлога пројекта: 29.06.2018
Читај више

ВП/2018/012 - ПРОГРЕС: Позив xс пројекте из подручју непријављеног рада

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ - EaSI
 • Рок за подношење предлога пројекта: 13.06.2018
Читај више

Грантови за западни Балкан 2018

 • Програм:Остали европски програми
 • Рок за подношење предлога пројекта: 17.04.2017
Читај више

ВП/2018/002 - Мере информисања и обуке радничких организација

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ - EaSI
 • Рок за подношење предлога пројекта: 18.03.2018
Читај више

Подршка промоцији и развоју транснационалних тематских туристичких производа повезаних са културом и креативним индустријама

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА - КОСМЕ
 • Рок за подношење предлога пројекта: 19.07.2018
Читај више

ВП/2018/003 - PROGRESS: Позив за пројекте из области социјалних иновација и националних реформи

 • Програм:ПРОГРАМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ - EaSI
 • Рок за подношење предлога пројекта: 18.05.2018
Читај више

Еразмус повеља за високо образовање - ЕАЦЕА/03/2018

 • Програм:ЕРАЗМУС +
 • Рок за подношење предлога пројекта: 22.03.2018
Читај више

ИПАРД 2 – инструмент за претприступну помоћ за рурални развој - Мера 1 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 • Програм:ПРОГРАМ ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ИПАРД 2 2014-2020
 • Рок за подношење предлога пројекта: 26.02.2018
Читај више