ХОРИЗОНТ 2020

 • Буџет:

  78,6 милијарди евра

 • Трајање програма:

  01. јануар 2014. - 31. децембар 2020.

 • Додатне информације:

  Програм Европске уније у области истраживања и иновација

  Јано Пушкар 
  Ел. пошта: puskar@vojvodinahouse.eu

Општи циљ: Допринос изградњи друштва и економије заснованих на знању и иновацијама кроз додатна истраживања, развој и подршку иновацијама.

ЕУ позиви

ХОРИЗОНТ 2020