• 01. мар 2021
  • 28. феб 2023

Алтернативна зелена подручја за руралну Европу - АГАРЕ

Циљ пројекта представља оснаживање учешћа грађана из руралних средина у Европској унији, ради обликовања политика и предузимања активности за добробит руралних економија и...

Читај више →

HERINFUTUR

  • 01. нов 2020
  • 30. апр 2022

Млади и наслеђе- традиција и будућност у прекограничном региону

Општи циљ: Подизање свести о важности културне баштине као јавног добра међу младима у прекограничном региону кроз иновативну употребу медија  Специфични циљеви: (1)...

Читај више →

  • 01. јул 2020
  • 30. дец 2022

Археолошки парк у урбаним срединама као алат за локално одрживи развој

Општи циљ: Побољшање и интензивнија сарадња интердисциплинарних заинтересованих страна у Дунавском региону у циљу очувања, подршке и валоризације културног наслеђе кроз археолошке паркове као...

Читај више →

  • 01. феб 2020
  • 31. јул 2022

Јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развој модела одрживог туризма у јадранско-јонском региону (CCI4TOURISM)

Општи циљ: Јачање предузетничких вештина културних и стваралачких активности за унапређење културне баштине и развој одрживих туристичких модела у јадранско-јонском региону Специфични циљеви:...

Читај више →

  • 09. сеп 2019
  • 22. апр 2021

ПОДРШКА ДЕМОКРАТСКОЈ УНИЈИ И АКТИВНОМ ГРАЂАНСТВУ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Пројекат нуди колективни простор за креаторе политика и грађане из 15 земаља (Летонија, Пољска, Хрватска, Велика Британија, Белгија, Италија, Француска, Шпанија, Шведска, Румунија,...

Читај више →