Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области (EMBER)


Извор финансирања

ИПА програм прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2007-2013.

Партнери пројекта

  1. Вуковарско-сријемска жупанија, Хрватска
  2. Секретаријат Покрајинске владе, Србија
  3. Фонд „Европски послови” АП Војводине, Србија
  4. Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Србија
  5. Агенција за развој Вуковарско-сријемске жупаније ХРАСТ д.о.о., Хрватска
  6. Државна управа за заштиту и спашавање, Хрватска

Област пројекта

Превенција ризика

Трајање пројекта

05. окт 2016 – 05. јан 2018

Опис пројекта

Општи циљ:
Повећање нивоа регионалне сарадње кроз успостављање заједничког система и приступа као одговора на плављење у сливу реке Саве у пограничном региону и унапређивање нивоа спремности пограничних општина у сливу реке Саве за ванредне ситуације у случају поплава са посебним освртом на општине у Вуковарско-сријемској жупанији и Сремском округу које су страдале у прошлим поплавама.

Специфични циљеви:

(1) Унапређивање вештина оперативних снага, процедура спасавања и хармонизација активности тела надлежних у ванредним ситуацијама у прекограничном региону током и након поплава;

(2) Подизање нивоа свести локалног становништва о активностима које треба предузети у случају плављења у прекограничном региону.

Очекивани резултати:
(1) Унапређене активности тела одговорних за заштиту и спасавање са обе стране границе у прекограничном региону;
(2) Повећани капацитети јединица цивилне заштите и унапређени ресурси за реаговање у ванредним ситуацијама у случају поплава;
(3) Промовисан пројекат и локално становништв едуковано кроз промотивне активности;
(4) Основан ефективан заједнички акциони тим.

Главне активности:
(1) Унапређење активности заштите и спасавања у случају поплава

(2) Изградња капацитета и набавка опреме
(3) Промоција и видљивост пројекта
(4) Управљање пројектом

Циљне групе:
Штаб за заштиту и спашавање Вуковарско-сријемске жупаније, Покрајински штаб за ванредне ситуације, Окружни штаб за ванредне ситуације за Сремски округ, тимови за превенцију и спасавање на регионалном и локалном нивоу у оба прекогранична региона.

Више информација

Погледајте све вести о пројекту - Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области (EMBER)